Alejandra06-la-mas-poderosa.jouwweb.nl

 

Wat is heldervoelendheid?

 

Andere namen: ~gevoelig zijn, paranormaal voelen, helder voelen, heldervoelend, fijngevoeligheid

Heldervoelendheid is het voelen van subtiele energieën. Dit kunnen verschillende energieën zijn, de energieën van de omgeving waar je bent of de gevoelens en emoties van mensen. De energieën die waargenomen worden van de omgeving zweven als het ware op die locatie rond. Zo heeft ieder huis een andere sfeer, dat bepaald wordt door de bewoners van het huis. Deze energie kan nog lang blijven hangen als de bewoners zijn verhuist en nieuwe bewoners zijn ingetrokken.

Bij het voelen van mensen (of dieren) maak je contact met de uitstraling van die persoon. Wanneer dat contact gemaakt is bekijk je die energieën en beter is het om die niet over te nemen.

Iemand die heldervoelend is, voelt vaak maar een deel of enkele van de onderstaande mogelijkheden van het paranormaal voelen.Welke mogelijkheden zijn er?

· Voelen van energieën met de hand

· Voelen van energieën elders

· Voelen van kleuren als communicatiemiddel

· Voelen van natuurwezens

· Voelen dat iemand dood gaat (engelen)

· Voelen van anderen (gevoelens & emoties) (empathie)

· Voelen dat iemand naar je kijkt

· Voelen van dingen die bij je passen

· Schulpen

· Voelen van verwante ziel

· Ervaren dat je iets anders bent dan het lichaam

· Automatisch schrift

· ~~ Electrosensibel ~~

· Andere?· Voelen van energieën met de hand

Het voelen kan met meerdere lichaamsdelen. Sommige mensen voelen met hun handen. Dan voelt die het koud of warm worden wanneer er iets is. Ook zijn er mensen die zowel warm als koud kunnen voelen in de hand. De kou en de warmte geeft aan dat er iets niet in orde is. Wanneer een persoon warmte voelt kan die de juiste plek voelen waar het probleem zit, voelt een persoon kou dan is niet de exacte plek te voelen, maar wel algemeen het lichaamsdeel. Wat je voelt voel je in verschillende gradaties.· Voelen van energieën elders

Wanneer er enorm veel (positieve) energie naar je toe komt kan er een fijne tinteling komen in (een bepaald deel) van het hoofd. Wanneer deze energie uitermate sterk is kan in het gehele hoofd een fijne tinteling komen, die zelfs tot in de schouders voelbaar is. Ook kun je in je hoofd een negatieve (niet fijne) tinteling krijgen, wanneer iets niet goed voelt. Deze tinteling voelt anders en voelt niet zo zacht als de fijne tinteling bij positieve energie.

Ook is het mogelijk dat je op bepaalde plekken het heel erg koud gaat voelen in de onderbenen en eventueel ook de knieën en bovenbenen. Ook is het mogelijk dat je op bepaalde plekken het gevoel krijgt dat je moet knielen, omdat het heel erg zwaar wordt in de onderbenen. Ook kan het voorkomen dat het zo zwaar voelt dat het lijkt alsof je wegzakt in de grond.

Het voelen op plekken komt veelvuldig voor bij mensen. Men denkt nogal eens dat men alle energieën voelt van zo'n plek, maar meestal voelt een persoon slechts een enkele energie. Het gebeurt maar zelden dat de heldervoelende persoon alle energieën kan voelen, die er op een plek aanwezig zijn.· Voelen van kleuren als communicatiemiddel

Het voelen van kleuren houdt in dat iemand de communicatie van bijvoorbeeld een gids of geest als kleur waarneemt met het gevoel. Alle energie en informatie die binnenkomt komt als een kleur binnen (niet via de ogen maar via het gevoel). Bij alle gevoels-informatie (en energie) die tot je komt, ervaar je die als kleuren. Ieder stukje informatie (energie) heeft weer een andere kleur. Grotendeels weet men wat de betekenissen zijn van de kleuren, maar kan ook langer duren voordat dat bekend is. Er zit zeer veel informatie in die kleuren 'verstopt'. Ook waar de informatie vandaan komt is in de kleur gezien. Het is vergelijkbaar met het accent van woorden, er zitten hele kleine minuscule verschillen in de kleuren en betekenissen. Het lijkt op synesthesie, kleuren horen en klanken zien.· Voelen van natuurwezens

Op bepaalde plekken in het landschap zijn er natuurwezens aanwezig. De energie hiervan is goed te voelen, ook al kunnen ze zich onder de grond bevinden. Er is niet slechts één gevoel bij het voelen van natuurwezens. Dit komt doordat er heel veel tussenvormen zijn, die net weer iets verschillen van andere deva's. Zodoende verschilt de uitstraling die voelbaar is voor de mens per tussenvorm. Natuurwezens zijn aardewezens die heel erg verbonden zijn met de aarde.· Voelen dat iemand dood gaat (engelen)

Wanneer mensen doodgaan, gaat er een proces aan vooraf waarbij de mens losgemaakt wordt van zijn of haar lichaam. Dit proces kan weken duren en wordt uitgevoerd door engelen. Er zijn mensen die kunnen aanvoelen dat een ander bezig is met z'n (meestal onbewuste) sterfproces. Wat ze dan voelen is de aanwezigheid van bepaalde engelen die de mens helpen over te gaan.· Voelen van anderen (gevoelens & emoties) (empathie)

Wat een heldervoelend persoon soms ook kan (aan)voelen, zijn de de gevoelens en emoties van andere personen. Het is mogelijk dat de heldervoelende persoon die emoties oppikt en overneemt, dit kan beter niet gebeuren, omdat dit je eigen gestel beïnvloedt. Tijdens het voelen van anderen is het nodig dan de voelend persoon zelf zuiver is en leeg blijft van de emoties van de ander. Het voelen kan bij de persoon zelf en op afstand, hiervoor wordt veelal een foto gebruikt. Bij het voelen van een foto kan men soms een hartslag voelen.

Een zeer gevoelig persoon kan bijvoorbeeld voelen dat de persoon op de foto een alcoholist is. Als de gevoelige persoon zich er niet voor afschermt kan die zelf dronken raken. Ander voorbeeld is bij een persoon op een foto met maagkanker, de voelend persoon kan hier maagpijn van krijgen. Ook het direct voelen waar de pijn zit is mogelijk. Verder is het mogelijk dat er gevoeld wordt hoe de persoon werkelijk van binnen is. Naast het aanvoelen van mensen kunnen ook onder andere dieren worden aangevoeld.· Voelen dat iemand naar je kijkt

Het komt redelijk vaak voor dat mensen voelen dat er iemand naar je kijkt. De aandacht die uit gaat van de kijkende persoon wordt blijkbaar opgevangen door de bekeken persoon. De energie van het kijken prikt in het auraveld van de ander en dat wordt gevoeld.· Voelen van dingen die bij je passen

Bij een wandeling door het landschap vinden mensen wel eens steentjes (als voorbeeld). Er zijn mensen die het onbewust kunnen aanvoelen welke steentjes er op energetisch niveau bij zichzelf past, zonder men het in de gaten heeft neemt men dan bepaalde steentjes mee. Maar sommigen kunnen ook op bewuste wijze aanvoelen wat bij hun past. Het aanvoelen van dingen kan goed gebruikt worden voor bijvoorbeeld de eigen gezondheid.· Schulpen

Schulpen is wanneer een wezen door je lichaam heen gaat, van voren naar achteren of van achteren naar voren door het lichaam. Dit kan een lichtbol zijn of een entiteit die dit doet. De persoon in kwestie die dit meemaakt kan dit heel erg sterk merken, maar het kan ook wat zwakker. Over het algemeen krijgt die persoon een heerlijk gevoel over zich wanneer dit gebeurt. Het voelt heerlijk! Het wezen dat door je heen gaat is soms duidelijk voelbaar en soms ook zichtbaar. Deze ervaring is zeldzaam. Soms kan het betekenen dat een entiteit je wilt bedanken voor wat je hebt gedaan.· Voelen van verwante ziel

Met het voelen van een verwante ziel wordt bedoeld als je iemand voor het eerst ontmoet en bij die persoon het gevoel hebt dat je die al kent, dat je samen iets hebt maar niet uit dit leven. Hoe sterker die gevoel is, hoe groter de mate van verwantschap. Een voorbeeld om dit te illustreren is het volgende verhaal. Meerdere zielen worden geboren uit een kosmisch ei. De ziel die direct naast je geboren wordt is de meest verwante ziel, de ziel die hiernaast weer geboren is iets minder verwant dan de vorige en dit gaat zo door. Dus hoe dichter een andere ziel bij jouw eigen ziel geboren is, hoe verwanter deze ziel is, en hoe sterker het gevoel van herkenning zal zijn. Iemand die het meest met je verwant is wordt een tweelingziel of zielemaatje genoemd. Tweelingzielen complementeren elkaar en passen goed bij elkaar. Ook zijn er zielen die negatief aan een persoon verwant zijn, dit worden nevenzielen genoemd. Wanneer twee nevenzielen samen een relatie hebben, zuigt de een te veel energie weg bij de ander.· Ervaren dat je iets anders bent dan het lichaam

Veel mensen ervaren zichzelf als een lichaam, ze denken dat zij het lichaam zijn. Dit is niet zo. Men is er zich niet bewust van dat een mens bestaat uit een lichaam, bewustzijn en een ziel. Veel mensen weten dit wel, maar ervaren zichzelf toch als lichaam. Er zijn ook mensen die dit wel bewust ervaren. Ze voelen zich in het lichaam zitten in plaats van het lichaam te zijn. Het lichaam als een voertuig om zich hier op aarde voort te bewegen. Het lijkt dat je zweeft in het lichaam. Je kunt heel bewust het lichaam besturen, maar dit kan ook op de automatische piloot.· Automatisch schrift

Automatisch schrift is een geschreven boodschap die bv een gids of geest met jouw hand schrijft, maar het kan ook op de computer. Je hand wordt tijdelijk "overgenomen" en die schrijft (of typt) een boodschap op papier. Soms worden de berichten in andere talen neergeschreven. Het handschrift waarmee geschreven is, zal meestal afwijken van je eigen handschrift. Wanneer iemand tijdens het automatisch schrijven gaat denken over het schrijven zal dit het automatisch schrijven gaan blokkeren of verstoren. Om goed te kunnen schrijven is het nodig dat men leeg is en het vrij laat gaan.

Het lijkt een beetje op channelen (gids/entiteit via jouw laten spreken), alleen nu wordt alleen de hand gebruikt voor de boodschap.· ~~ Electrosensibel ~~

In de huidige tijd zijn er veel apparaten in huis en buitenshuis die stralingen afgeven. Bijna alle apparatuur die op het stroomnet is aangesloten heeft een bepaalde straling, van de wekkerradio tot het beeldscherm van de computer. Ook mobiele telefoons en draadloze apparatuur hebben een straling. Van deze straling kunnen mensen last krijgen en op den duur kunnen ze er niet meer tegen. Wellicht hoort het zijn van electrosensibel hier niet thuis, we vermoeden dat het geen heldervoelende eigenschap is, maar een overgevoelige reactie op straling.

 

Hoe herken je heldervoelendheid?

 

Heldervoelendheid manifesteert zich o.a. in:

 

 • Gevoeligheid voor wat mensen uitstralen, uitzenden of ‘bij zich hebben’.

 

Bijvoorbeeld de stemming van mensen, emoties en intenties, maar ook het aanvoelen van iemands karakter.
Hoe iemand handelt levert bewijs voor jouw gevoel omtrent die persoon.

 

 • Gevoeligheid voor de lichamelijke gesteldheid van andere mensen.

 

Bijvoorbeeld pijnen, spanning, benauwdheid, moeheid etc.

 

 • Gevoeligheid voor sfeer of sferen in gebouwen, ruimtes of op bepaalde plaatsen.

Bijvoorbeeld een plaats voelt zwaar of drukkend, geeft hoofdpijn of jaagt angst aan, of het voelt juist licht of warm.

 • Gevoeligheid m.b.t. voorwerpen, informatie via de media, straling van electriciteit, aardstralen, etc.

Bijvoorbeeld je voelt een spanning of je wordt misselijk of ziek.

 • Gevoeligheid m.b.t. andere levensvormen zoals planten en dieren.

Bijvoorbeeld angst, verdriet, blijheid, lichamelijke pijnen.
Aan alles hier op aarde (materie) zitten allerlei soorten energieën vast.
Wij ervaren deze energieën (=informatie) via ons lichaam en/of via onze gedachten en/of via ons gevoel.

Heldervoelendheid kan gepaard gaan met andere kwaliteiten, zoals:

 • helderziendheid

 • helderwetendheid

 • helderhorendheid

 • helderruikendheid

 • zien en weten via de gedachten

 • Lichamelijke gewaarwordingen en symptomen

De energieën die aansluiting op ons maken, kunnen o.a. onderstaande lichamelijke symptomen tot gevolg hebben. Dit geldt NIET wanneer deze symptomen het gevolg zijn van een eigen lichamelijke ziekte.

Voorbeelden van lichamelijke symptomen ten gevolge van negatieve energieën:

 • een onaangenaam gevoel van zwaarte of een drukkend gevoel

 • spanning of gespannenheid

 • druk op het hoofd, hoofdpijn, migraine

 • keelpijn, hoesten, slijm opgeven

 • benauwdheid, hyperventilatie

 • druk op de borstkas, pijn in de borstkas, longen of hartstreek

 • druk op de maag, maagpijn

 • spanning op de buik, buikpijn

 • reacties van de spijsvertering

 • pijn in de rug, spanning of pijn in de nek, schouderbladen

 • pijn op onze ‘zwakke plekken’ bijvoorbeeld gewrichten

 • kokhalzen, misselijkheid, braken

 • onaangename kou, rillingen, moeheid

 • allergische reacties

Voorbeelden van lichamelijke gewaarwordingen ten gevolge van positieve energieën:

 • aangenaam ‘licht’ gevoel

 • krachtig gevoel

 • energiek

 • stevig, goed geaard

 • boeren

 • geeuwen

 • ‘stroom’, tintelingen

 • aangename warmte

Psychische/emotionele gewaarwordingen en symptomen

De energieën die verbinding met ons maken werken ook via de gedachten en emoties.
Wanneer wij ons er niet van bewust zijn dat er energieën binnenkomen via ons emotionele gevoel, dan reageren wij automatisch volgens deze energieën, omdat wij denken dat deze gevoelens van onszelf zijn.

Wanneer wij ons er niet van bewust zijn dat er energieën binnenkomen via onze gedachten, dan handelen wij onbewust volgens deze gedachten, omdat wij denken dat deze gedachten van onszelf zijn.

Onze eigen gedachtepatronen haken onbewust in op de binnengekomen energieën, waardoor onze reacties en/of handelingen onbewust bepaald worden door deze energieën.

Ook sluiten zich energieën aan op onze eigen gedachtepatronen waardoor onze reacties en/of handelingen onbewust ondersteund of versterkt worden door deze energieën.

Voorbeelden van psychisch en/of emotioneel reageren op negatieve energieën, vaak in combinatie met onze eigen gedachtenpatronen:

 • onveilig gevoel, angst, vrees, fobieën

 • irritatie, boosheid, woede, agressie, wraakzucht

 • opgejaagdheid, spanning, stress

 • wantrouwen, onzekerheid, jaloezie, afgunst

 • hebzucht, gulzigheid

 • concentratieproblemen, versnipperde aandacht

 • verdriet, pijn, hysterie

 • verbittering, haat

 • wisselende stemmingen, piekeren

 • neerslachtigheid, somberheid, pessimisme, depressie

 • afgeslotenheid, onwerkelijk gevoel, dissociatie, gespletenheid

 • superioriteit, dominantie, tirannie, bezitterigheid

 • inferioriteit, zelfveroordeling, zelfhaat, zelfpijniging, zelfvernietiging

 • krachteloosheid, passiviteit, onverschilligheid, geestelijk moe

 • dwangmatigheid, drang om te vluchten in verdovende middelen etc.

 • bewustzijnsvernauwing, projectie

 • suicidale gedachten en/of gevoelens

Bovengenoemde is ook lichamelijk voelbaar.

Wanen, het horen van stemmen en het waarnemen van meerdere persoonlijkheden in jezelf, zijn ook het gevolg van aansluitingen op de negatieve dimensies. Ook voor crimineel gedrag geldt dat mensen worden aangezet door de gedachten/energieën vanuit het negatieve.

Voorbeelden van psychisch/emotioneel reageren op positieve energieën:

 • ontspanning, acceptatie, innerlijke rust

 • geestelijke kracht

 • vertrouwen, optimisme

 • blijheid, vrolijkheid, humor

 • invoelingsvermogen, begrip, onvoorwaardelijk respect

Bovengenoemde is ook lichamelijk voelbaar.

Zo kunnen we begrijpen dat het belangrijk is dat we onze gedachten en gevoelens gaan onderzoeken en onderscheid leren maken in wat waar vandaan komt (wat is vanuit het positieve, wat is vanuit het negatieve en wat is van onszelf).

Alles wat vanuit het negatieve komt sturen we weg via onze eigen gedachten, zodat deze energieën ons systeem verlaten. Dit geldt zowel voor wat van onszelf is als voor wat niet van onszelf is.

Zo wordt het mogelijk om onze eigen gedachtepatronen te doorgronden en te veranderen.
Dan gaan we neutraler denken, waardoor we de positieve informatie beter kunnen ontvangen.

Emotie

Emotie geeft kleur aan ons leven.
Via onze gedachten creëren wij emoties en trekken wij emoties (=energieën) aan.
Het is echter niet de bedoeling dat ons lichaam ermee op de loop gaat en dat wij niet meer neutraal kunnen denken, waardoor onze beslissingen en handelingen beïnvloed worden.

 

 Heldervoelendheid is een mooi gegeven want Gidsen kunnen dan emoties overbrengen, zowel van de stoffelijke als de astrale mens. Voor het medium is dit zwaar, omdat het medium ook in het persoonlijke leven emoties van andere mensen opvangt en beleeft. Zo zal een heldervoelend medium door andere mensen als wisselvallig worden ervaren, niet wetende dat deze wisselvalligheid niet met zijn karakter te maken heeft maar met het overnemen van emoties van anderen. Toch heeft dit ook voordelen, van als een heldervoelend medium van zelf erg verdrietig is op een bepaald moment, dan zal een vrolijk iemand die zich in zijn buurt bevindt dit medium erg vrolijk maken, omdat het medium wordt beïnvloedt door deze emotie. Andersom kan echter ook het geval zijn. Door ervaring en begrip zal het medium dit echter in banen kunnen leiden en het verdriet als een boodschap zien en het daarna weer weg kunnen geven. Heldervoelendheid gaat echter over veel meer dan alleen emoties. Een heldervoelend medium pakt zowel emoties als ziekten, kwalen, pijnen, de lichamelijke en geestelijke gewaarwordingen van de stoffelijke en astrale mens. Het medium voelt dan bijvoorbeeld dat een overgegane ziel pijn in zijn hartstreek had en zo is overgegaan. Hij voelt, naast de emotie die daarbij hoorde, de pijn in de hartstreek letterlijk bij zichzelf, tot het moment dat de boodschap duidelijk is voor het medium en hij dit kan doorgeven. Dus een heldervoelend medium is gevoelig voor alles wat de mens kan beroeren. Een zware taak, mar voor zowel de Gids al medium een heel duidelijk gegeven om mee te werken. Het medium zal diegene die een consult heeft immers veel informatie kunnen geven over de emotionele en lichamelijke beleving van de stoffelijke of astrale ziel. En dit werkt erg bevestigend voor de vragende partij.