Iedereen heeft gidsen. Jij ook. En als jij denkt dat die man vroeger uit je dromen je gids is, dan is dat heel waarschijnlijk ook zo.

Een gids is een entiteit, een mens zonder lichaam, de ziel van een overleden persoon. Wanneer een ziel onze 'aardse leerschool' volledig heeft doorlopen, kan die ziel ervoor kiezen om hoofdgids van iemand te worden. Die ziel gaat een andere ziel begeleiden in de persoonlijke groei.

Je hoofdgids begeleidt jou dus in je persoonlijke groei, wat zeker niet de gemakkelijkste taak is. Begeleiden betekent niet dat je gids alle verantwoording van je overneemt; je bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor je keuzen en creaties. Je gids probeert je wel positief te beïnvloeden en je te helpen. Maar hij gunt je jouw eigen keuzen en lessen. Jouw verantwoording blijft van jou!

De keuze van de gids voor een bepaalde persoon is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde: je verbindt je tenslotte niet zomaar met een andere ziel! Je hoofdgids is vrijwel altijd een lid uit jouw groepsziel (jouw 'zielenfamilie') maar er is wel een belangrijk onderscheid: jouw gids is qua ontwikkeling net een stapje verder dan jij want die heeft zijn 'aardse eindexamen' al achter de rug! Op zich is dat erg handig: je hebt als het ware continu een wijs mens bij je waarbij je altijd terecht kunt voor liefde, steun en (zuiver en waardevol!) advies.

Je hoofdgids is bij je gekomen en gebleven vanaf je eerste bewuste incarnatie. Vanaf het moment dat je er zélf voor koos om weer een leven op aarde te starten, met alle bijbehorende lessen en ervaringen die je zelf wilde. Je gids kan dus al heel lang bij je zijn: honderden en soms al duizenden jaren. Vóór je eerste bewuste incarnatie was er een groepsgids die een aantal jonge (minder bewuste) zielen onder zijn hoede nam, waarvan jij er één was.

Waar ken je die hoofdgids dan van? Allereerst is hij dus lid van jouw groepsziel maar je kent hem ook van minstens één gezamenlijk leven op aarde. Diep van binnen, in je onderbewuste, ken je je gids dus nog. Vaak had je in dat 'gidsenleven' (het laatste leven van je gids op aarde) een bijzondere en liefdevolle relatie met elkaar. Het kan zijn, dat je elkaar van meer dan één leven kent. Ook op aarde heb je de relatie met je gids in het verleden dus al heel hecht gemaakt. Vandaar dat het bijna logisch is, dat je gids voor jou heeft gekozen.

Aangezien wij mensen het fijn vinden om een menselijke gedaante te zien of ervaren, laat de hoofdgids zich vaak 'zien' als de man of vrouw van het laatste gezamenlijke leven. In feite gaat het natuurlijk niet meer om een man of vrouw maar om een wezen van energie met een bewustzijn.

Het communiceren met je gids vindt plaats op telepathisch niveau. Dit klinkt ingewikkelder dan het werkelijk is. Helaas zijn wij het in onze maatschappij verleerd om naar onze innerlijke impulsen te luisteren.

Naast hoofdgidsen zijn er ook nog hulpgidsen. Een hulpgids is vaak iemand die je tijdens dit leven gekend hebt: een overleden (groot)ouder of vriend bijvoorbeeld. Wanneer zij zich nog heel betrokken bij je voelen, kan het zijn dat zij je (tijdelijk) begeleiden op je aardse pad. Een hulpgids kan ook een ziel zijn die je niet kent van een leven op aarde maar van een kosmische ontmoeting. Deze hulpgidsen komen vaak af op gebeurtenissen in jouw leven waar zij zelf ook van kunnen leren en tegelijkertijd willen zij jou wellicht steunen in de situatie waar je op dat moment mee te maken hebt. Hulpgidsen zijn vaak nog niet aan het einde van hun incarnatiecyclus, vandaar dat hun begeleiding meestal tijdelijk van aard is. Tenslotte willen zij zelf ook verder met hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door het kiezen van een nieuw leven op aarde.

Gidsen zijn trouwens geen engelen! Een belangrijk verschil is, dat engelen nooit op aarde hebben geleefd en gidsen wel. Bovendien zijn engelen van een hoger bewustzijnsniveau dan gidsen, zij staan nog dichter bij de oerbron/het Licht/God.

En Ja vergeet niet om je GIDS of Gidsen om hulp te vragen want ze of die is er voor je altijd,geloof in jezelf en ook de kracht in je.


Gidsen zijn overleden mensen die zelfstandig contact kunnen maken met mensen die nog hier op aarde zijn.
Ze maken zich vaak kenbaar in dromen. Gidsen zijn dus mensen zonder stoffelijk lichaam.
Iedereen heeft een hoofdgids, het is vrijwel altijd een oeroude ziel; iemand die uit het wiel van wedergeboorte is gestapt en voor eeuwig je begeleider is geworden.
Je Gids wordt vaak ook wel aangeduid als beschermengel of geleidegeest of begeleider.

 

Je hebt ook andere helpers, je hulpgidsen.
Dit zijn vaak mensen uit dit leven of een vorig leven, waar je een band mee hebt gehad.
Dit kan b.v je vader of moeder of je broer of zus of eventuele vrienden of partner zijn.
Ze kunnen ervoor kiezen om je gedurende kortere of langere tijd te begeleiden.
Het is een Gids verboden om in je levensplan in te grijpen.
Je Gids rolt niet elke steen voor je voeten weg.
Je zelfgekozen lessen mag hij niet doorkruisen.
Wel kan je Gids je tot het goede proberen te inspireren.
Soms kun je die warme steun bijna lijfelijk voelen..,
Misschien niet zo raar want ze staan ook letterlijk achter je.

Je kan leren communiceren met je Gids.
Het is je beste vriend die je van binnen en buiten door en door kent.
De enige die echt weet wie je HoofdGids is dat ben jij zelf.
Gidsen zijn je vrienden, geen verre hoge geesten en ze hebben geen vleugels.
Gidsen zijn mensen zonder lichaam en denken zonder de negatieve bijverschijnselen van de aardse mens, zoals:
haat, jaloezie, egoïsme.
Uit het boek van Jan Kleyn, Geesten & Gidsen en Engelen

Je innerlijke Gids

 

Om deze vraag naar je Gids te stellen, dien je deze niet te visualiseren.
Je zoekt te ver.
Je innerlijke Gids is in jezelf evengoed en zelfs beter bereikbaar dan ergens buiten jezelf.
Heb je er nooit op gelet dat je een innerlijke stem hebt?
Naast je bewuste en onderbewuste gedachten, kan je soms een innerlijke stem merken, deze stem is noch bewust, noch onbewust, maar lijkt uit het niets te komen (verwacht geen geluid!).
Dit is je Gids.
Als je leert jezelf daarop te betrappen, kan je er zelfs vragen naar richten. Dit kun je door er te leren naar luisteren.
Het antwoord verschijnt dan enkele tijd nadien, soms onmiddellijk, soms na dagen, afhankelijk van de manier waarop ze je het antwoord kunnen laten verstaan.
Soms is een bepaalde situatie nodig om het antwoord te kunnen begrijpen, waarop plots dat inzicht opduikt.
In dit geval kan het dagen duren.
Als je je eigen symbolen goed begrijpt, kan je ook een gedachtebeeld krijgen, dat je antwoord is.
Ofwel duikt het antwoord gewoon op uit je eigen gevoelens, leer daar ook eens naar luisteren, wat vertellen deze je over een bepaalde situatie?