De chakra's die opdraaiende energie cirkels lijken bestaan op etherisch niveau.
Daardoor heeft de moderne westerse geneeskunde moeilijkheden met het accepteren van hun bestaan.
Indiase en Chinese geneeswijzen hebben aangetoond,
hoe belangrijk deze energiecentra voor ons hele welzijn zijn.

 Alle chakra's beinvloeden elkaar,
elke chakra correspondeert met een bepaald orgaan of een bepaalde klier.
Ieder chakra heeft een ingaande en een uitgaande stroom.
Deze kunnen meer of minder open of gesloten zijn.
Staat een bepaald chakra te wijd open dan kan het zijn dat er teveel van je energie wegstroomt naar de omgeving,
zodat je bijv. vermoeid raakt en je weerstand afneemt.

Of omgekeerd als de ingaande stroom geblokkeerd wordt omdat het chakra teveel gesloten is.
kan dat bijv. een gevoel geven alsof je niet weet waar je de kracht vandaan moet halen.
Lichaamsklachten of psychische belastingen brengen het energiesysteem van mensen uit balans.

 

Om het evenwicht te herstellen, moet worden vastgesteld in welke chakra de blokkade zit.
Een blokkade is een draaideur naar je innerlijke leven.
Als je blokkade weg is, is je deur naar je innerlijk weg.
Een blokkade is een hulpmiddel om iets te leren.
Dit is de reden dat je juist zuinig moet zijn op je blokkades.
Op het moment dat je geleerd hebt wat je moet leren gaat vanzelf je blokkade weg.
En zul je je heerlijk vrij voelen daarom is het ook verstandig om van tijd tot tijd een chakra-balancing te laten doen.

Chakra's zijn niet anatomisch.
Ze bevinden zich in het energielichaam dat de etherische laag heet.
Dat is de energielaag die het dichtst bij de Lichamelijke laag ligt.

De chakra's doordringen alle zeven lagen van de aura.
De fungeren als geleiders: ze halen vitale energie uit de aarde,
laten die door de Lichamelijke laag circuleren en laten haar vrij als hoger bewustzijn.
M. a. w.; vitaliteit wordt omgezet in bewustzijn, spiritualiteit en een dieper begrip van het Universum.
Kosmische energie beweegt zich via het Kroonchakra naar beneden en
manifesteert zich als rechtvaardige actie, creativiteit en gezondheid.

Terwijl we ons bewustzijn ontwikkelen en onze gevoeligheden verfijnen,
laten we oude, matte, emotionele energie vrij in de vorm van dromen,
herinneringen en gevoelens die onze stemmig drukken.
Hoe meer vrijheid, liefde en schoonheid, hoe breder ons energieveld wordt.
Naarmate we ons verder ontwikkelen, worden we gezonder,
waarbij we meer energie krijgen voor genezing, creativiteit en vreugde.

Het proces van opener komen te staan voor grotere energievelden
voltrekt zich als we volledig in het heden staan.
Onze chakra's zijn daarbij erg belangrijk, want hun toestand is essentieel voor onze gedachten,
gevoelens en ook voor alle ballast uit ons verleden.
Ze vormen de ladder der liefde die ons van het laagste en meest basale aspect van het leven,
onze overlevingsdrang, naar de hoogste sferen van bewustzijn, genezing en geluk brengen.

Deze chakra's zijn het magazijn van gedachten en gevoelens over het leven en onze houdingen ten opzichte daarvan.
Als we strenge ideeen over het leven hebben en ons bestaan beperken,
zal ons energieveld ook klein en beperkt zijn.
Zonder de nodige vitale energie raken we lichamelijk en psychologisch uit evenwicht.
Chronische tekorten aan energie leiden tot ziekte en dood.

Chakra's zijn energiedraaikolken in het menselijk energieveld,
die werkzaam zijn als opname- en afgeeforganen voor energie.
Ze distribueren ener
gie naar de delen van het lichaam die zich het dichtst bij iedere chakra bevindt.
Ze lopen verticaal langs en in de wervelkolom.
Ze beginnen bij de onderkant van de ruggegraat en eindigen aan de bovenkant van het hoofd.
De 2e tot en met de 6e chakra stralen van de voorzijde naar de achterzijde van ons lichaam.
Er zijn zeven hoofdchakra's.

Aan de voorzijde van het lichaam vertegenwoordigen ze onze emoties,
en aan de achterzijde onze wil en in het hoofd ons denken.
Een blokkade in één of meerdere chakra's ziet er uit als een verdichting en heeft stagnatie van energie tot gevolg.

Als één of meerdere chakra's niet goed werken is er onvoldoende toevoer van energie,
zakt het immuunsysteem in, wat een ziekte of emotionele instabiliteit tot gevolg kan hebben.

1e chakra bevindt zich tussen de benen en is verbonden met onze geslachtsklieren.
Het onderhoudt de levensenergie die door ons heen stroomt van onze geboorte tot aan onze dood.
Als we ons willen ontwikkelen is het belangrijk om ons te gronden.

Het woord chakra betekent hier:
controlerende kern of centrum en worden lichamelijk door twee aspecten gevormd.

1° door de kruispunten van drie subtiele energiekanalen die aan het zenuwstelsel zijn gerelateerd.
De menselijke wervelkolom is opgebouwd uit vele op elkaar gestapelde wervels,
gescheiden door elastische tussenwervelschijven van kraakbeen.
In de ruggenwervel bevindt zich een benig kanaal waar het ruggenmerg beschermd doorheen loopt.
De ruggengraat lijkt één enkele entiteit te zijn, maar in feite zijn er drie kanalen,
die samen drie subtiele energiebanen bevatten.

 • Eén subtiel energiekanaal, het centrale kanaal, loopt in het ruggenmerg
  vanaf de basis van de wervelkolom naar de hersenen.
  De tweede zenuw begint bij de linker neusvlegel en beweegt zich afwisselend links en rechts langs het centrale kanaal,
  welke hij op vijf punten doorkruist totdat hij de basis van de ruggenwervel bereikt.
  Het derde subtiele energiekanaal beweegt op gelijke wijze omhoog langs het centrale kanaal,
  beginnend aan de basis en doorkruist dit op dezelfde vijf punten totdat hij de rechter neusvleugel bereikt.

 De punten waar de zenuwen elkaar kruisen zijn de eerste vijf chakra’s:

De eerste chakra bevindt zich enkele centimeters boven de anus (in het stuitbeen).
De tweede chakra bevindt zich aan de wortel van de geslachtsdelen en bestuurt de eerste chakra.
De derde chakra bevindt zich bij de navel en bestuurt de eerste en tweede chakra.
De vierde chakra bevindt zich in het centrum van de borstkas en beheerst de eerste drie chakra’s.
De vijfde chakra ligt bij de stembanden en controleert de lagere chakra’s.

2° worden de chakra’s gevormd door trossen van klieren die werken als fabriekjes,
die zich bevinden in het gebied van het controlecentrum.
Rond ieder van de eerste vijf chakra’s bevindt zich zo een aantal klieren.

De zesde chakra bevindt zich tussen de wenkbrauwen in het midden van het voorhoofd
en heeft één enkele klier, de hypofyse en controleert alle vijf lagere chakra’s.

Het zevende en hoogste centrum bevindt zich bij de kruin van de schedel,
op de plek waar de schedel van een baby nog zacht is, en is te zien als de bestuurder van alle zes chakra’s.

1e chakra of wortelchakra
tref je de informatie van je band met de stoffelijke wereld,
je houdingen ten opzichte van je gezondheid, lichamelijke condities, woon- en werkomgeving.
Tevens vertegenwoordigen ze de manier waarop je je materiële verlangens verwezenlijkt.
Mensen met een stagnatie van energie in de 1e chakra hebben problemen met aarden.
Staat voor onze wil tot leven.

2e chakra of geslachtschakra
bevindt zich net onder onze navel en loopt van de voorkant naar de achterkant van het lichaam.
Het registreert de lessen die wel of niet geleerd hebben.
De lessen zijn onze ervaringen uit eerdere levens en dit leven,
die te maken hebben met constructieve en destructieve relaties die we met anderen hebben gehad.
Als negatieve patronen niet zijn opgelost, zal de tweede chakra de opwaartse energiestroom blokkeren.
Staat voor intimiteit en voor ons immuunsysteem.

3e chakra of zonnevlecht
bevindt zich in het gebied van de zonnevlecht boven de navel,
loopt van de voorkant naar de achterkant van het lichaam.
Het 3e chakra corrigeert de onderste twee chakra's en voorziet de inwendige organen van energie.
Wordt in verband gebracht met intuïtie.
De zonnevlecht is het machtscentrum.
Staat voor in je kracht kunnen staan.

4e chakra of hartchakra
heeft het vermogen om ongunstige situaties uit verleden en heden in harmonie te brengen
. De 4e chakra is de brug, de verbinding tussen de onderste drie (yang) en de bovenste drie (yin) chakra-centra.
Levert energie aan de bloedsomloop, zwevende zenuw en de bovenrug.
Het beïnvloedt samen met de onderste drie chakra's onze gezondheid.
Staat voor het geven en ontvangen van liefde.

5e chakra of keelchakra

bevindt zich in de keel, loopt van de voorkant naar de achterkant van het lichaam.
Helpt de blauwdruk van de ziel te integreren, als je klaar bent om evenwicht en harmonie te vinden in je leven,
in plaats van de wil van de ego.
De vijfde chakra bepaalt iemands vermogen tot veranderen en groei.
Staat voor communicatie - jezelf kunnen uiten, naleven van Universele Wetten.
Staat voor het geven en ontvangen in de fysieke wereld.

6e chakra of derde oog
wordt ook het venster van de ziel genoemd.
Bevindt zich tussen je ogen ter hoogte van je wenkbrauwen.
De voorkant heeft te maken met conceptueel begrip en de achterkant met ons vermogen om ideeën uit te voeren.
Levert o.a. energie aan de hersenstam, de hypofyse en het zenuwstelsel.
Staat zodra het eenmaal is ontwikkeld voor psychische krachten, helderziendheid en intuïtie.

7e chakra, of kruinchakra,
bevindt zich bovenop het hoofd.
De opening van hoger spiritueel bewustzijn.
Als iemands zevende chakra volledig is ontwikkeld ontvangt iemand hogere spirituele energieën
en is in staat om zich met zijn Hogere Zelf te verbinden.
Levert energie aan de hersenschors.
Staat voor de integratie van persoonlijkheid met spiritualiteit.

Via de chakra's hebben we contact met de wereld om ons heen.
De 1e chakra straalt naar de aarde, verbinding met moeder aarde,
helpt ons in het hier en nu aanwezig te zijn.
De zevende chakra is naar boven gericht, de verbinding met de kosmos.
De chakra's kunnen via koorden met andere mensen communiceren.
Via deze koorden worden boodschappen aan elkaar doorgegeven.

De aura is de huid voor het energiesysteem, zij heeft een beschermende en afschermende functie.
Energetisch zijn onverwerkte emoties zichtbaar als verdichting in de aura.
Op het moment dat er een bepaalde emotie bijvoorbeeld: ˜hier niet willen zijn in iemand aanwezig is,
is er een verstoring te constateren bij de eerste chakra.
Het doel van de behandelingen is door middel van transformatie
het dualistisch bewustzijn te verschuiven naar een quantumbewustzijn.

De betekenis van de zeven chakra's

Het harachakra is de bron van al onze energie.
Die ontspringt daaraan net zoals een boom met al zijn takken uit zijn wortels oprijst.
Volgens Patanjali verdeelt de energie zich over zeven centra,
maar in eerste instantie komt alle energie toch uit de hara.
Vanuit de hara kan de energie opstijgen.
Het zevende chakra ligt in het hoofd en het zesde chakra is wat we het derde oog noemen.
Het vijfde chakra bevindt zich in onze keel en het vierde chakra is precies in het midden, in het hart.
Beneden het hart vind je drie centra en boven het hart drie centra.
Maar alle zeven centra groeien als een boom uit de oorspronkelijke bron die de hara is.
Daarom heet zelfmoord in het Japans harakiri.
Men snijdt zich niet de keel door en evenmin onthoofdt men zich.
Zij doorboren gewoon hun hara met een mesje - precies vijf centimeter beneden de navel - en de dood treedt in.
En je hoeft niet eens te merken dat iemand zelfmoord heeft gepleegd.
Het lichaam heeft alleen zijn energie laten ontsnappen, de bron is geopend.

De mystici proberen ons terug te voeren naar de meest oorspronkelijke bron.
Daarna staat het ons vrij de energie naar elk chakra te brengen dat we verkiezen.
Tussen het eerste chakra, de hara, en het zevende chakra in ons hoofd kan de energie zich bewegen
zoals de energie door de verschillende takken van een boom stroomt - van de wortels tot de allerhoogste bloesem.
De hara is de bron.
Als die tot bloei komt, bereikt die eensklaps het zevende chakra - na het hart en de keel te hebben doorboord,
en ontluikt daar als een lotus.
De mens is ook een boom die tot bloei komt.
Er zijn verschillende manieren om naar iets kijken.
De yoga van Patanjali is een manier, tantra een totaal andere.
Tantra is meer een gevoelsweg, Patanjali benadert de dingen meer intellectueel en wetenschappelijk

De boeddha vind je alleen maar in de hara, niet in het hart.
De energie kan naar het hart gebracht worden, dan uit ze zich als liefde.
De energie kan naar het derde oog gevoerd worden, dan zullen we dingen kunnen zien die normaal niet zichtbaar zijn -
aura's van mensen, de aura van voorwerpen, een soort röntgenenergie die dieper in de dingen kan doordringen.
Als de energie naar het zevende chakra stroomt wordt - om met Patanjali te spreken - samadhi bereikt, je wordt verlicht.

Het bewustzijn in de zeven lichamen

De mens is dus een regenboog met alle zeven kleuren.
Dat is zijn schoonheid maar tegelijk zijn probleem.
De mens heeft zoveel kanten, zoveel dimensies.
Zijn wezen is verre van eenvoudig, het is erg complex.
En de harmonie die we God noemen, de goddelijke melodie, wordt uit die complexiteit geboren.
Het eerste dat we dus van de mens dienen te weten, is dat hij nog niet bestaat.
De mens is alleen een mogelijkheid, een potentieel.
De mens kan er komen, de mens is in het vooruitzicht gesteld.
Een hond is er, een rots is er, de zon is er... de mens kan er zijn.
Daaruit komt zijn onrust en bestaansangst voort, want je weet maar nooit, niets is zeker.
Je kunt tot bloei komen, je kunt ook niet tot bloei komen.
Vandaar die innerlijke siddering en huivering bij de gedachte: Wie kan me zeggen of het me wel zal lukken?
De mens is een brug tussen de dierlijke natuur en de goddelijke.
Dieren zijn zielsgelukkig.
Ze zijn zich daar natuurlijk niet van bewust, ze zijn niet op een bewuste manier
gelukkig maar toch zielsgelukkig, zorgeloos, niet neurotisch.
God is enorm gelukkig én bewust.
De mens zit daar precies tussenin, in een schemerzone, altijd aarzelend tussen zijn en niet zijn.
In die optiek is de mens een regenboog omdat het beeld van de regenboog
ons het volledige perspectief schenkt waarin we de mens kunnen begrijpen, van het laagste tot het hoogste.
De regenboog telt zeven kleuren, de mens heeft zeven centra van waaruit hij leeft.
Het getal zeven heeft al heel vroeg een allegorische waarde gekregen.
De mystici benoemen deze zeven centra als volgt:

Het eerste stadium is het niet-denken. ` Niet-denken ' houdt in dat het bewustzijn in een diepe slaap verkeert - muladhara.
Het bewustzijn is er wel, maar in zo'n diepe slaap verzonken dat je geen spoor van hem kunt ontdekken.
In de rots is God aanwezig, in een diepe slaap.
In de mens is hij een beetje wakker geworden, een heel klein beetje maar, niet heel erg.
In de rots ronkt hij in een diepe slaap. Als je heel aandachtig luistert, kun je het snurken horen...
God snurkend. Daardoor zijn rotsen zo prachtig, in diepe stilte, zonder tumult, zonder onrust, geen behoefte om ergens naar toe te gaan.
Dit is de toestand van niet-denken. `Niet-denken' bedoelt niet dat ze geen bewustzijn hebben.
Het bewustzijn heeft zich simpelweg nog niet gemanifesteerd.
Het bewustzijn rust nog in het zaad, het is onderweg naar ontwaken, bereidt er zich op voor.
Vroeg of laat zal zijn ochtend aanbreken en zal de rots een vogel worden
die zijn vleugels uitslaat, of een boom worden die gaat bloesemen.

Het tweede stadium noemen zij het onbewuste . In de bomen is het bewustzijn al aanwezig
maar niet zoals in de rots, God is niet meer de God van de rots.
Niet bewust, onbewust. Bomen hebben gevoel.
Ze kunnen niet voelen dat ze voelen maar ze vóélen. Begrijp het verschil.
Als een boom een klap krijgt, voelt de boom dat, maar hij kan niet voelen dat hij het voelt.
Zoveel bewustzijn heeft hij ook weer niet.
Het gevoel is er, de boom is gevoelig.
Recente proefnemingen wijzen uit dat bomen ongelooflijk gevoelig zijn.
Dit noemen zij het onbewuste.
Het bewustzijn is er... maar bijna als iemand die slaapt.
's Ochtends kun je je herinneren dat het een heerlijke nacht is geweest en zeg je:
`Ik heb vast geslapen, ik heb een zeer diepe slaap gehad.'
Maar je herinnert je dit 's ochtends, niet op het moment dat je echt sliep.
Je herinnert het je naderhand, bij wijze van terugblik.
Het bewustzijn sliep en functioneerde niet op dat moment.
Hij functioneerde alleen bij wijze van terugblik, naderhand.
In de morgen herinner je je het - een heerlijke nacht, zo'n geruststellende en satijnzachte nacht,
zo'n diepe stilte en zo'n gelukzaligheid - maar je onderkent dat pas 's ochtends.

Het derde stadium is dat van het onderbewuste . Het onderbewuste denken treffen we aan in vogels, in dieren.
Het is als dromen. In een droom ben je net een beetje bewuster dan in de slaap.
Je kunt van rotsen zeggen dat ze in coma zijn - 's ochtends zullen ze zich niet eens kunnen herinneren
hoe diep hun slaap wel is geweest, het is immers een coma.
Dan kun je van bomen zeggen dat ze slapen - als zij wakker worden, zullen ze het zich herinneren.
En van vogels en dieren tenslotte kun je zeggen dat ze dromen - zij komen de mens zeer nabij.
Daarom noemen zij dit het onderbewuste.

Het vierde stadium is het bewuste . Nu zijn we bij de mens.
Nog niet erg bewust, niet meer dan een flikkering, niet meer dan een kleine golf van bewustzijn -
en dat ook nog alleen maar wanneer hij in verschrikkelijk groot gevaar verkeert, anders niet.
Als iemand plotseling op hem afkomt om hem met een dolk te doden, word hij bewust.
In dat ogenblik is er een immens bewustzijn, een immense intelligentie, uitstraling.
Het denken komt tot stilstand.
Hij wordt een vlam.
Alleen in zeldzame ogenblikken wordt hij echt bewust,
op andere momenten loopt hij rond als een slaapwandelaar.

Het vijfde stadium noemen zij het benedensuperbewuste .
In het vorige stadium, het vierde, dat van het bewuste, is het bewustzijn niet meer dan een flikkerend iets,
heel vluchtig, onbestendig, het komt en gaat zonder dat je er macht over hebt - je kunt het niet oproepen als je het nodig hebt.
Alle religies bewegen zich in het gebied tussen het bewuste en het superbewuste.
Alle yogatechnieken, alle technieken als zodanig dienen tot niets anders dan om je bewustzijn te transformeren in een superbewustzijn.
Gurdjieff noemt het zelfherinnering, Kabir noemt het surati-yoga. `
Surati' betekent ook herinnering. Jezus zegt herhaaldelijk: Wees bewust!
Wees waakzaam!
Kijk! Boeddha zegt: Wees op je hoede. Krishnamurti heeft het herhaaldelijk over gewaarzijn.
Veertig jaar lang heeft hij het over niets anders gehad dan over gewaarzijn.
De hele boodschap is vervat in dat ene woord; dat woord is de brug tussen het bewuste en het superbewuste.

Het zesde stadium noemen zij het superbewuste.
Het benedensuperbewuste helpt ons als we wakker zijn en soms kan het zelfs in onze dromen bij ons zijn.
Maar niet in onze diepe slaap.
Als Krishna in de Gita zegt: "De yogi is wakker zelfs wanneer de hele wereld slaapt",
dan heeft hij een hogere toestand op het oog, die de mystici de zesde noemen, het superbewuste.
Dan blijft iemand zelfs alert in de slaap. Al slaapt hij nog zo diep, het bewustzijn verlaat hem niet.
Dit is dan het zesde stadium.
Uit dat zesde groeit heel spontaan het zevende, we hoeven er niets voor te doen.

Het zevende stadium noemen zij, om de cirkel rond te maken, niet-denken .
Het eerste is het niet-denken van een rots, het laatste het niet-denken van een god.
Om die eenheid tot uitdrukking te brengen hebben de Boedhisten stenen beelden van de goden gemaakt.
Om die eenheid, de gesloten cirkel, te laten zien hebben zij stenen beelden van God gemaakt,
zodat steen (het eerste) en God (het laatste) elkaar ergens ontmoeten.
Weer hebben we dus een niet-denken. Je mag het de ziel noemen, God, verlichting, nirvana, verlossing of wat je maar wilt.

Dit zijn de zeven stadia.
En het is de regenboog die de mens is.
Maar geen enkele kleur mag afgewezen worden.
Alle kleuren moeten worden opgenomen in de regenboog, zoals ook alle muzikale tonen,
de zeven grondtonen van de muziek, deel moeten uitmaken van een melodie en alle zeven chakra's,
van muladhara tot sahasrara, een eenheid moeten vormen.
Het is niet de bedoeling dat we van een of ander chakra niet willen weten,
want het afgewezen chakra zal verhinderen dat we een geheel worden en iemand die niet heel is,
kan nooit gezond worden. Alle chakra's moeten samen een hiërarchie, een eenheid, vormen.
Ze zijn allemaal afgestemd op één centrum.

Een waarachtig mens doorleeft de hele regenboog, van de rots tot aan God,
van het eerste niet-denken tot het laatste niet-denken.
Hij is het hele spectrum.
Hij leeft zijn leven totaal
. Niets wordt afgewezen, alles wordt gebruikt. voelt iets aan als een dissonant,
dan bewijst dit alleen maar dat we nog niet de kunst verstaat om het te gebruiken.
Het kan zijn nut hebben. Vergif kan een medicijn worden als je maar weet hoe we het kunnen transformeren.
En nectar kan ook wel eens als vergif werken als we hem niet op de goede manier opnemen.
Als we eenmaal weten hoe we woede kunnen gebruiken,
zullen we merken dat woede ons een scherpzinnigheid kan geven als van een geslepen zwaard.
Als woede goed gebruikt wordt, geeft ze ons een scherpzinnigheid, een schittering, een geweldige levenskracht.
Als we seks goed gebruiken, vervult ons dat met een liefde die je met werkelijk iedereen kunt delen, zonder dat ze ooit opraakt.
Als we seks goed gebruiken, kunnen we daardoor onze wedergeboorte beleven.
Gewoonlijk brengen we met seks kinderen voort, buitengewoon gebruikt helpt seks ons het allerinnigste,
allerintiemste wezen voort te brengen dat we zijn.
Alles wat we hebt, moet tot eenheid gebracht worden.
Niets is waardeloos.
We mogen niets verwerpen, anders zullen we het op zekere dag berouwen.
Alles moet gebruikt worden.
We moeten ervoor zorgen dat we rijker aan inzichten worden,
rijker aan geest, rijker aan bewustzijn en we moeten eens goed bij onszelf naar binnen kijken
en ons afvragen hoe we dat wat we daar aantreffen, tot een hogere harmonie kunnen brengen.
Dat is alles.
Zoals we nu zijn, zijn we een menigte. Zoals we nu zijn, zijn we geen individu.
We zijn nog geen regenboog: alle kleuren leiden hun eigen leven,
ze bewegen zich in uiteenlopende richtingen, ze weten van geen centrum.
Zoals we nu zijn, zijn we geluid maar geen muziek.
Maar bedenk: in dit geluid zijn alle tonen al aanwezig.
In een ander arrangement, in een beter, esthetischer, artistieker arrangement zullen ze prachtige muziek gaan vormen.
Het enige dat we nodig hebben is een diepe, esthetische blik in ons wezen.

De chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam. Soms worden chakra's als meditatieobject gebruikt in meditaties of visualisaties. Voor de ene persoon zijn chakra meditaties absoluut niet uit zijn meditatiebeleving weg te denken en voor de ander kunnen chakrameditaties totaal niet aanspreken. Zoals bij alle meditatieoefeningen raden we je aan om de verschillende technieken te proberen om uiteindelijke de vorm van meditatie te vinden die bij jou persoonlijk het beste past. In dit artikel kun je alvast alles lezen over de theorie achter chakrameditaties. Succes!

Chakra's zien er uit als een soort energetische trechters die als een wiel draaien (chakra betekent wiel in het Sanskriet). Via deze centra absorberen wij energie uit de kosmos en gebruiken dit voor al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen. De zeven hoofdchakra’s hebben hun plaats in het fysieke lichaam in die gebieden waar de belangrijkste zenuwknooppunten voorkomen. Van hieruit verdelen de chakra’s hun energie. Zo voorziet de hartchakra onder meer het hart en de thymus van energie.

Elke chakra bestaat uit twee delen. Aan de voorkant van het lichaam draait ‘een wiel’ en aan de achterkant draait zijn tegenhanger. Samen vormen zij één chakra. Het is belangrijk dat de voor- en achterkant van een chakra met elkaar in balans zijn, op die manier voorzien zij het lichaam het beste van energie. De voorkant staat voor de ‘gevoelskant’, de chakra’s aan de achterkant van het lichaam vertegenwoordigen de ‘wilskant’.De stuitchakra en de kruinchakra – de laagste en de hoogste chakra in het lichaam - zijn de enige energiecentra waarvan het brede gedeelte van de trechter naar beneden respectievelijk naar boven wijst. Alle andere chakra’s staan dwars op het lichaam.

Alle chakra’s hebben een verschillende functie (N.B: de chakra’s met de extensie ‘A’ bevinden zich aan de voorkant, die met ‘B’ aan de achterkant):

Chakra 1 (bij stuitcentrum): De kracht van de eerste chakra bepaalt de hoeveelheid fysieke energie die iemand heeft en de wil om in de fysieke werkelijkheid te leven. Daarnaast is de eerste chakra ook belangrijk voor een goede fysieke gezondheid. Een persoon met een gezonde eerste chakra is duidelijk in het ‘hier en nu’ aanwezig.

Chakra 2A (sexcentrum):Het voorste deel van de tweede chakra houdt verband met de kwaliteit van de liefde voor de andere sexe. Iemand met een goed werkende chakra 2A heeft een gezond sexleven.

Chakra 2B (heiligbeencentrum):Het achterste deel van de tweede chakra staat voor de kwantiteit van iemands sexleven. Wanneer dit centrum is geblokkeerd, dan zal het zijn dat iemand sex bij voorkeur vermijdt.


Chakra 3A (plexus solaris):Chakra 3A staat onder meer voor de kwaliteit van het denken. Daarnaast is deze chakra ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van het emotionele leven. Dit komt doordat gedachten voor een groot deel iemands gevoelens bepalen. Iemand met een open chakra 3A, heeft een vervullend emotioneel leven. Hij staat zijn gevoelens toe zonder er door te worden overspoeld. Daarnaast staat deze chakra voor onze verbondenheid met andere mensen en voor het diep innerlijk weten dat je een unieke plaats in het universum hebt.

Chakra 3B (middenrifcentrum):Chakra 3B wordt ook wel de ‘healingchakra’ genoemd; dit omdat deze chakra een belangrijke rol speelt in helingsprocessen en onder meer de fysieke gezondheid waarborgt. De chakra is doorgaans open als je de intentie hebt om gezond te zijn en hiervoor ook moeite wilt doen.


Chakra 4A (hartcentrum):Hoe beter het hartcentrum functioneert, hoe meer wij liefde voelen voor de mensen (en dieren) om ons heen. Als deze chakra open is, zie je de medemensen precies zoals zij zien. Inclusief hun negatieve kanten.

Chakra 4B (tussen de schouderbladen):Dit centrum staat in verband met de ego-wil. Als deze chakra open is, sta je positief tegenover het volbrengen van je levenstaken en je ziet andere mensen daarbij als steun. Als je het gevoel hebt dat het universum een vijandige plek is, dan zal deze chakra gesloten zijn of tegen de klok indraaien. Zo iemand zal proberen over anderen te heersen. Wanneer chakra 4B groot is, maar 4A klein dan betekent dit dat iemand vooral vanuit zijn wil bepaalde zaken realiseert. Voor een dergelijk persoon is het belangrijk om te leren dat er met liefde en vertrouwen ook veel te realiseren is.

Chakra 5A (keelchakra):Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je persoonlijke behoeften, dan draait chakra 5A goed. Als deze chakra tegen de klok indraait, dan is het voor die persoon moeilijk om te ontvangen wat hem wordt gegeven. Als iemand een negatief beeld heeft van het universum en over wat hem wordt gegeven, dan ontwikkelt hij een negatief krachtveld om hem heen en zal deze negativiteit ook aantrekken. Dit volgens de wet ‘het gelijke trekt het gelijke aan’.

Chakra 5B (onderste nekwervel):De achterkant van de vijfde chakra, wordt ook wel de ‘beroepschakra’ genoemd. Dit centrum heeft te maken met iemands eigenwaarde ten opzichte van de maatschappij en zijn beroep. Als iemand zich hierover niet prettig voelt, dan zal hij geneigd zijn dit onbehagen af te schermen met trots. Als dit centrum open staat, dan biedt werk die persoon voldoende uitdagingen. Faalangst dat iemand ervan weerhoudt datgene te scheppen wat hij zo graag wil, is ook in deze chakra te vinden. Zo iemand gaat bijvoorbeeld het aangaan van nieuwe contacten uit de weg of zegt dat hij een carrière niet belangrijk vindt. Hieronder bevindt zich echter de angst om contacten te leggen of zichzelf voor grote uitdagingen te plaatsen.

Chakra 6A (voorhoofdscentrum):Chakra 6A houdt verband met het voorstellingsvermogen en het vermogen om te visualiseren. Deze chakra staat voor creatieve energie en de kunst om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Bovendien is in dit centrum waar te nemen hoe iemand de wereld ziet en hoe hij denkt dat de wereld op hem reageert.

Chakra 6B (praktische intelligentie):Chakra 6B – aan de achterkant van het hoofd - houdt verband met het verwezenlijken van de ideeën van chakra 6A. Als dit centrum met de klok meedraait, worden de ideeën gevolgd door de juiste activiteiten. Wanneer chakra 6A open is, maar 6B gesloten dan zal dit betekenen dat iemand veel ideeën heeft, maar er niet in slaagt om ze te realiseren. Dit kan heel frustrerend zijn. Het vermogen van chakra 6B om goed te functioneren, wordt dan bijvoorbeeld belemmerd door overtuigingen als ‘ik kan het niet’ of ‘ik wil geen verantwoordelijkheid dragen’.

Chakra 7 (kruincentrum):Dit centrum – dat naar boven wijst - verbindt de mens met zijn spiritualiteit, hetgeen een heel persoonlijke ervaring is. Als deze chakra open is, dan haalt iemand kracht en vervulling uit zijn spirituele leven. Bij mensen die ‘niets hebben met spiritualiteit’ zal dit centrum klein zijn en wachten tot het tot ontwikkeling mag komen.

De kleuren van Chakra's

De chakra’s hebben allemaal een eigen kleur en voorzien een eigen lichaamsgebied van energie. Welke kleur bij welke chakra hoort kan je zien in de tabel rechtsboven. Wanneer je meditatieoefeningen gebruikt waarbij chakra's het meditatieobject zijn of je wilt d.m.v. visualisatie onderzoeken of je chakra's goed functioneren dan kan je kijken of je in je visiualisatie ook deze kleuren bij de chakra's kan herkennen.

Chakra

Kleur

1e chakra (stuit, gezondheid)

rood

2e chakra (sex, emoties)

oranje-rood

3e chakra (zonnevlecht, denken)

geel

4e chakra (hart, liefde)

helder grasgroen .

5e chakra (keel, communicatie)

hemelsblauw

6e chakra (voorhoofd, intuïtie) indigo

indigo

7e chakra (kruin, spiritualiteit)

wit

 

 

 

 

 

 

Chakras - wat zijn dat (deel 2)

Functioneren van Chakra's

Wanneer de chakra’s optimaal functioneren, dan zijn de voor- en achterkant goed met elkaar in evenwicht, hebben de chakra’s de juiste trechter-achtige vorm, draaien ze naar rechts en hebben ze de juiste grootte. Wanneer dit niet het geval is, zal de desbetreffende chakra problemen veroorzaken op het gebied waarvoor het verantwoordelijk is. Als de eerste chakra bijvoorbeeld niet goed werkt, dan kan het zijn dat iemand fysieke problemen krijgt, maar ook dat zijn zelfverzekerdheid te wensen over laat. Voor deze persoon is het bijvoorbeeld belangrijk om te sporten, goed te aarden en visualisatie-oefeningen te doen die zijn eerste chakra stimuleren.

De chakra’s kunnen op verschillende manieren zijn aangetast: ze kunnen gescheurd zijn, te klein, teveel open of een verkeerde vorm hebben. Wanneer dit het geval is, zal een heler kijken naar de achterliggende problematiek. Waardoor is de chakra verkrampt? Welke thematiek van het leven hoort daar bij? Vaak hebben mensen ‘verwrongen’ overtuigingen of gevoelens die de chakra’s aantasten. Een overtuiging als ‘ik ben niet goed genoeg’, zal de zelfverzekerdheid van iemand aantasten en daarmee de eerste chakra. Ander voorbeeld: Als iemand van zichzelf denkt, dat hij niet creatief is, dan zal zijn zesde chakra zwak zijn.

Chakra's en hun corresponderende klieren en lichaamsgebieden

Chakra’s Klier Lichaamsgebied
   
1e chakra (stuit, gezondheid) bijnieren wervelkolom, nieren
2e chakra (sex, emoties) geslachtsklieren geslachtsorganen
3e chakra (zonnevlecht, denken) alvleesklier maag, lever, galblaas, zenuwstelsel
4e chakra (hart, liefde) thymus hart, bloed, bloedsomloop
5e chakra (keel, communicatie) schildklier bronchiën, keel, longen
6e chakra (voorhoofd, intuïtie) indigo hypofyse hersenen, linkeroog, oren, neus
7e chakra (kruin, spiritualiteit) pijnappelklier bovenste hersenen, rechteroog

Chakra's liggen in de buurt van het centrale zenuwstelsel en de endocriene klieren. Deze klieren regelen via hormonen alle aanmaak van chemische stoffen in ons lichaam. De zeven hoofdchakra’s hebben hun plaats in het fysieke lichaam in die gebieden waar de belangrijkste zenuwknooppunten voorkomen. Van hieruit verdelen de chakra’s hun energie. Lees in de linkertabel welke chakra met welke klieren en lichaamsgebieden correspondeert.


De aura en chakra’s
De aura en de chakra’s vormen het energiesysteem van de mens. De aura en chakra’s hebben een belangrijke rol bij het fysiek, emotionele, mentale en spirituele welzijn van de mens. Hoe beter de energie door het lichaam stroomt, hoe beter iemand zich op al deze levensgebieden voelt. De Amerikaanse vrouw Barbara Brennan (healer, psychotherapeute en wetenschappelijk onderzoekster van de NASA) is een van de bekendste mensen die onderzoek heeft gedaan naar de menselijke aura.Chakra's en Meditatie

De meeste chakra's meditaties worden gebruikt voor helingsprocessen. D.m.v. het beoefenen van speciale chakra gerelateerde meditatie technieken kunnen we inzicht verkrijgen in de werking van onze chakra's. We kunnen inzicht verkrijgen of de chakra's geblokkeerd zijn, op mindere kracht werken, juist overactief zijn en in het hoe en waarom achter eventuele problemen die de een optimale werking van de chakra's blokkeren. De meeste chakra meditatietechnieken zijn gebaseerd op visualisatie. Lees meer op deze website over de theorie van visualisatie, voordat je met onze speciale Chakra Meditatie aan de slag gaat. Let wel Chakra meditaties zijn geen verplichte kost voor iemand die zich wil verdiepen in meditatie. Het is puur persoonlijk of je je tot chakra meditaties voelt aangesproken. Ons advies is dan ook om de meditatie gewoon te proberen en te kijken of het je aanspreekt en bij je past.

Het openen van de chakra's

Chakrameditaties die gebruik maken van mudra's en geluid om de chakra's te openen.

Deze chakrameditaties maken gebruik van mudra's, wat speciale posities van de handen zijn, om chakra's te openen. De mudra's hebben als effect dat ze meer energie sturen naar bepaalde chakra's.
Om het effect te versterken, worden bepaalde klanken gechant. Deze geluiden zijn van letters uit het Sanskriet. Wanneer die gechant worden, veroorzaken ze een resonatie in je lichaam die je kunt voelen op de plaats van de chakra waar deze voor bedoelt zijn

 

Houd voor de uitspraak het volgende in gedachten:
de "A" wordt uitgesproken als in "man",
de "M" wordt uitgesproken als "mng".

Doe een meditatie voor 7 - 10 ademhalingen. Chant het geluid verschillende keren bij iedere ademhaling (bijvoorbeeld drie keer).

De wortelchakra openen

 Breng de toppen van je duim en wijsvinger tegen elkaar.
Concentreer je op de Wortelchakra op het punt tussen je genitaliën en anus.
Chant het geluid LAM.

De sacraal chakra openen

Plaats je handen in je schoot, met de palmen omhoog, bovenop elkaar. De linkerhand is onder, de palm raakt de achterkant van de vingers van de rechterhand. De toppen van de duimen raken elkaar zachtjes.
Concentreer op de Sacraalchakra bij het heiligbeen (op de onderrug).
Chant het geluid VAM.

De navelchakra openen

Plaats je handen voor je buik, enigszins onder je solar plexus. Laat de vingers elkaar bij de toppen raken, en laat ze van je af wijzen. Het is belangrijk de vingers recht te houden.
Concentreer op de Navelchakra bij de ruggegraat, enigszins boven het niveau van de navel.
Chant het geluid RAM.

 

 De hartchakra openen

Zit in kleermakerszit. Laat de toppen van je wijsvinger en duim elkaar raken. Plaats je linkerhand op je linker knie, en je rechter hand voor het onderste deel van je borstbeen (enigszins boven de solar plexus).
Concentreer op de Hartchakra bij de ruggegraat, ter hoogte van je hart.
Chant het geluid YAM.

De keelchakra openen

 

Vouw je vingers aan de binnenzijde van je handen, zonder de duimen. Laat de duimen elkaar raken bij de toppen, en trek ze iets op.
Concentreer op de Keelchakra aan de basis van je keel.
Chant het geluid HAM.

 

De derde oog chakra openen

Plaats je handen voor het onderste deel van je borst. De middelvingers zijn recht en raken bij de toppen, en wijzen voorwaarts. De andere vingers zijn gebogen en raken elkaar bij de bovenste twee kootjes. De duimen wijzen naar je toe en raken elkaar bij de toppen.
Concentreer op de Derde Oog-chakra, enigszins boven het punt tussen je wenkbrauwen.
Chant het geluid OM of AUM.

De kruin chakra openen

Plaats je handen voor je buik. Laat je ringvingers naar boven wijzen, en elkaar raken bij de toppen. Vouw de rest van je vingers, met de linker duim onder de rechter.
Concentreer je op de Kruinchakra op het hoogste punt van je hoofd.
Chant het geluid NG.
Waarschuwing: gebruik deze meditatie voor de Kruinchakra niet voordat je een sterke Wortelchakra hebt (je hebt eerst een sterke fundering nodig).

 

*Zonnevlechtchakra afschermen

Een paar centimeters boven de navel een pleister die geelgestift is op je zonnevlechtchakra plakken en daar een tijd laten zitten

Je merkt wel daarna een effect ervan.

 

*(negatieve afweren of afgeschermend worden)

Ik (naam)water om negatieve te verdrijven en de positieve aan te trekken.

De mensen die bij je zijn om je heen hoe dan ook

Ook water geven dat neutraliseert ook bij hun die kracht.

 

*Oefeningen voor de chakras

Wortelchakra : stamp met je voeten op de grond,stevig marcheren

Sacraal chakra:draai met je bekken,stotende bewegingen met je onderlichaam

Navel chakra of solare plexus

Maak buikdans bewegingen,twist bewegingen

Hartchakra : opdrukken,borstcrawl bewegingen

Keelchakra : gorgelen met zout water,zingen en schreeuwen

Hoofdchakra: oefeningen visualiseren,ver voor je uitkijken

Kenmerken van de kruinchakra :meditatie,bidden.

 

*HERINNERINGEN UITWISSEN MET VIOLETTE ENERGIE

Visualiseer :

Zie een waterval van violette energie door je spirituele zichtscherm te stromen die de pijnlijke beelden wegspoelt

(in plaats daarvan laat een stralende witte zon op je zichtscherm verschijnen die de symbool staat voor een NIEUWE DAG

Er zijn 2 elementen die je aan het transmutteren bent met miltvuur

-je emoties die verbonden zijn aan de pijnlijke herinneringen

-de karmische substantie die een bindmiddel is tussen jou en je karmische partner

 

SCHOONMAKEN EN BESCHERMEN VAN JE AURA;

 

beeld je in (visualiseer)dat je in een grote (GOUDEN EI )zit,met 1,5 meter ruimte boven,beneden,links,rechts ruimte hebt.

 is net als je beide armen helemaal strekt en met je armen helemaal uitgestrekt en cirkel om je heen maakt en je bevindt je erin...''

 dus je gaat nu voorstellen dat je in de GOUDEN EI bent dan visualiseer je dat je de GOUDEN EI vult met geel gouden licht en wit kosmosch licht...

en vervolgens doe je de buitenkant van de GOUDEN EI,zet je een laagje Blauw ongeveer zo;n 20 cm..en dan daarop een laag VIOLET van 1 meter en dan hier plaats je het WITTE KOSMISCHE LICHT omheen dit is goed voordat je gaat SLAPEN..

Negatieve entiteiten vinden dat niet zo fijn...en dat is wat jij wilt bereiken toch''

zodat men u energie niet illegaal aftapt dus dat omgewild door entiteiten en anderen levende wezens je energie gepikt wordt

waardoor je je lusteloos,moe,charijnig,vooral vermoeid voelt het voelt alsof je een marathon hebt gelopen terwijl je bijna niks hebt gedaan..

als je dit elke avond doet dan slaap je meer relaxt en wordt je frisser en uitgeruster uit en kun je weer de dag door komen.

het liefst dagelijks voor het slapen gaan doen oefening vergt zo;n ong.5 a 10 minuten van je tijd..

 hoe meer je het doet hoe sneller je het onder de knie hebt en minder minuten erover doet!!

 (laat me weten wat je ervaring hierbij is)...

 

*ONTHOU GOED

Je bent pas vrij van de karmische binding met een bepaalde persoon als alle energie van de negatieve gedachten en gevoelens ten opzichte van de persoon uit je veld zijn.dus je gaat de tijd terug in en gaat goed nadenken en eventueel opschrijven wat voor negatieve gedachten,woorden hebt gezegd tegen iemand of meerdere mensen,wat is in jou ogen volgens jou verkeerd gegaan of oneerlijk oke ik hebt het over karma is de dingen die je doet in je leven ten goede of slechte die komen terug als een boomerang bij jou af,dus als je goed bent geweest met iedereen om je heen niemand hebt gekwetst enz..dan ontvang je dubbel de goedheid terug,,zo niet dus omgekeerd dan heb je een optie de boel reinigen weer door excuses aan te bidden of door goed gedrag en praten dan lost je karma niet helemaal op maar het maakt wel een ommekeer dus de toekomst heb je in feite zelf in de hand.

 Training: aura's zien.


Kijk 20-30 sec. naar een kleur en zie het aura verschijnen. Probeer deze later te onderscheiden van het complementair na-beeld. Schuif de oefen -afbeelding steeds in het midden van je venster.

scroll naar beneden voor een andere kleur.

 

 

Betekenis van de aura kleuren

Mensen die zich erin trainen of hier van nature gevoelig voor zijn kunnen aura's waarnemen. Een aura ziet eruit als een licht of kring rond iemands hoofd of lichaam of andere voorwerpen.

Dat mensen en andere voorwerpen omringt worden door aura's is al eeuwen bekend. Christelijke heiligen worden niet voor niks vaak afgebeeld met een halo rond het hoofd. De oude Egyptenaren deden hetzelfde bij hun goden en belangrijke mensen, en bij de Hindoes, Boedisten, Grieken en Romeinen kan men dit verschijnsel terugvinden.

Sommige beschrijven de aura als een ei-vorm een soort lichtring rond het lichaam. Anderen hebben het over een warmte gloed die straalt rond het lichaam en bestaat uit alle kleuren van het spectrum.

Als je het nooit probeert zal je ook nooit een aura zien.

Hoe kan je leren aura's te zien?
-door de gevoeligheid van de ogen te vergroten
-door langer, geconcentreerd te leren kijken
-leren kijken met het gebied aan de buitenkant van de ogen, omdat het centrale gedeelte waar men normaal mee kijkt beschadigd is door kunstmatig licht (tv, computer, felle lichten, enz. )
-communicatie tussen linker- en rechter hersenhelft verbeteren.

Door oefening kan je je hierin trainen.
Als het je lukt aura's te zien kun je verschillende vormen en kleuren zien op verschillende plaatsen rond het lichaam en om verschillende voorwerpen etc. De plek en kleur hebben ieder hun eigen betekenis.

Linkerkant - toekomst
De kleur aan de linkerkant is de vibratie die je wezen binnenkomt. Hoe dichter bij, hoe sneller je het zal merken. Enkele ogenblikken, uren of maanden.

Midden (ervaring)
De kleur die je boven het hoofd ziet, is de kleur van wat je ervaart op dat moment.

Rechterkant (uiting)
De energie die anderen rond je voelen, die je uitstraalt.
 

Betekenis van de aura kleuren :

Roodwilskracht, passie, vitaliteit, lichamelijke activiteit, verlangen, boosheid of nervositeit.

 

 Oranjecreativiteit, kunstzinnigheid, expressiviteit, denken terwijl de bezig bent, drang om succes of resultaat te hebben.

Geelzonnig, opgewonden, mentaal, kracht, verwachting, machtsstrijd

 

Groen

genezen, onderwijzen, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, goed zelfvertrouwen, goede balans tussen lichaam en geest.

Blauw

diepe gevoelens, vrede, liefde affectie, communicatie, hoogste idealen volbrengen.

Violet

mystiek, vereniging, betovering, charme, diep spiritueel inzicht, veel spirituele energie.

Wit

hoger ontwikkeld of spiritueel wezen, heeft de eigenschappen van alle kleuren, sterke motivatie, vermogen om te concentreren.


Uiteraard zijn er meerdere kleuren en ook kleuren die gemengd worden maar dit is enkel een voorbeeld.


Aura's leren zien

Als je begint met het leren zien van aura's is het het beste als je de omstandigheden zo optimaal mogelijk maakt.

Plaats een persoon of een voorwerp voor een witte of lichte achtergrond. Een gekleurde achtergrond zal de kleur van het aura veranderen.

Kies een goede plaats om naar te kijken. Het midden van het voorhoofd bijvoorbeeld. Dit is de plaats van het "derde oog".

Kijk geconcentreerd naar deze plek voor 30 - 60 seconden.

Na 30 seconden richt je je aandacht op je buitenste gezichtvermogen, je ogen blijven gericht op het derde oog. Concentratie is belangrijk. Verzet je tegen de verleiding om in de rondte te gaan kijken.

Als het goed is zal je zien dat de achtergrond het dichtste bij de persoon lichter is en een andere kleur heeft dan verder buiten de persoon.

Hoe langer en geconcentreerder je kijkt des te duidelijker het zal worden.

 

Aura readings en aura healing

 

Aura is een begrip dat wij overgenomen hebben uit het Grieks. In het Grieks betekent aura zoiets als "briesje" of "wind". Deze woorden zijn mooie metaforen van het begrip aura. In de paranormale wereld wordt een aura namelijk gezien als het energieveld dat om elk persoon heen hangt, de uitstraling van iemand. Dit energieveld biedt informatie over de persoon, zoals het karakter, de stemming, de gezondheid etcetera. Een aura is een dynamisch iets, wanneer je een aura leest is dit een momentopname en biedt dit informatie over de persoon op dat moment.

Aura reading

Iemand die aura's kan lezen en beschreven wordt een reader genoemd. De reader leest informatie af van de aura van de persoon via al zijn zintuigen. De reader stelt zich hierbij sterk open voor de energie van de persoon om zo veel mogelijk informatie te verzamelen.


Door middel van een aurareading kan je er achter komen tegen welke (onbewuste) struikelblokken jij aan loopt in je leven en wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Een aura reading geeft je dus inzicht in je eigen kunnen en beperkingen. Vaak zijn deze eigenschappen je niet geheel bekend omdat veel van ons leven zich op een onbewust niveau afspeelt.

De eigenschappen van het aura
Het aura is opgebouwd uit drie lagen. De buitenste laag bevindt zich op zo'n 1 a 1.5 meter van het lichaam. De binnenste laag bevindt zich op slechts 2 tot 10 centimeter van het lichaam. Een aura heeft de vorm van een "ei" en hoort gesloten te zijn.

De kleuren van het aura
Een aura kan diverse kleuren hebben en heeft vaak meerdere kleuren tegelijkertijd. Iedere aurakleur heeft een eigen betekenis. Belangrijk om te onthouden is dat er verschillende kleurnuances bestaan welke een andere betekenis kunnen hebben. De betekenis van de kleur is altijd afhankelijk van de context en de persoon.

KleurBetekenis

Rood

Genegenheid, warmte, sociaal vaardig, temperament, onveiligheid

Roze

Bescheidenheid en liefde

Oranje

Vitaliteit, dynamiek, trouw, gezondheid, verstand, koppigheid

Geel

Intellect, optimisme, begripvol, kennis, intuïtie, nervositeit

Groen

Bescherming, evenwicht, creativiteit, tolerantie, zelfbeheersing, onverschilligheid

Blauw

Liefde, trouw, normen en waarden, traditie, plicht, genezing

Wit

Reinheid, maagdelijkheid, waarheid, ontspanning

Zwart

Geen/weinig zelfinzicht, seksueel negatief, vernietiging

Aura healing

met behulp van een aura reading blokkades en ophopingen in het aura opgespoord zijn kan men de aura gaan helen, oftewel aurahealing. Hierbij wordt met behulp van de handen het overschot aan energie op een bepaalde plek in het aura weggenomen of het tekort aangevuld.


 Reinigen en genezen van de aura

Het genezen en reinigen van jouw energieveld vervult je leven met vrede, vreugde, voorspoed en licht. Je kunt je aura reinigen en vergroten met twee basisenergieën: licht en geluid. De volgende affirmaties veranderen je energieveld. Het geluid van het hardop uitspreken van deze affirmaties heeft een positieve invloed op je energieveld.

‘Laat er licht zijn’- gebed

Laat er licht zijn. Liefdevol, krachtgevend,
Wit, gouden, violet, roze, groen en blauw,
Genezend, krachtgevend, gekerstend licht
Van Jezus Christus, Babaji, de Heilige Geest, en God, in en door deze gekerstende, genezende, krachtgevende
sessie en situatie voor het reinigen en genezen van mijn aura,
voor mijn hoogste welzijn, en dat van alle anderen om mij heen.
(Herhaal minstens drie keer)
Dank u God en ZO IS HET.

Affirmatie van het witte vuur

Ik ben nu op liefdevolle wijze verheven, genezen en gereinigd.
In het witte vuur van de Heilige Geest
En het bewustzijn van Christus,
En de violette reinigende vlam van Saint Germain,
Onder Gods genade, op Gods eigen wijze en perfecte manieren.
Dank u God en ZO IS HET.

Gebed voor gouden genezing

IK BEN nu op liefdevolle wijze vervuld met, verheven en omgeven door
de gouden genezende stof van Gods bewustzijn.
IK BEN nu vervuld met Gods liefde,
Gods licht en Gods waarheid.
God vervult mijn aura en lichaam van licht nu
met deze gouden genezende stof,
die de deuren sluit van zowel
mijn fysieke als mijn subtiele lichamen
voor de lagere astrale niveaus van de geest
en stemt mij in plaats daarvan af op Goddelijk bewustzijn.
Deze gouden genezende stof geneest mij nu en verheft mij.
Ze doet de gewaarwording van Goddelijk bewustzijn ontwaken binnen in mij
en in de hele schepping, nu.
Door deze genezing ben ik beter afgestemd
op de God in mij en in de hele schepping.
Ik ontwaak op liefdevolle wijze voor een groter bewustzijn
van de God in mij, nu op dit moment.
Dank u God en ZO IS HET.

Aurische eerste hulp

Je aura kan op vele manieren in gevaar worden gebracht. Psychische vampieren kunnen energie uit je aurische veld zuigen. Drugs, alcohol, sigaretten of andere verslavende stoffen kunnen je aura beschadigen. Door ongezond voedsel, oppervlakkige ademhaling, negatieve gedachten of stress kan je energieveld kleiner worden. Spelen met het occulte zonder bescherming en beveiliging kan een uitnodiging zijn voor lagere energieën die gaten in je veld boren. Hier volgen enkele krachtige affirmaties voor het herstellen van beschadigde, gewonde energievelden.

Gaten dichten

Ik vraag Jezus Christus
Heer Sananda en de goddelijke moeder
om alle deuren, openingen, gaten, portalen en ingangen
aanwezig in mijn multidimensionale energiesysteem te sluiten,
voor alle beperkte vlakken, planeten,
domeinen, dimensies, sferen, rijken
en plaatsen ergens in de schepping.

( Je kunt hier uitweiden en gaten dichten voor allerlei situaties, mensen, gebeurtenissen, etc die jou ‘tegenhouden’)
Deze gaten, deuren, openingen, portalen en ingangen
zijn nu gesloten en verzegeld
in de naam van en door de macht van Jezus Christus,
in de naam van en door de macht van Heer Sananda,
in de naam van en door de macht van de Goddelijke moeder.
Alle energetische vormen of aangetrokken mechanismen
zijn nu ontmanteld, opgelost en verlost.
En ik open volledig in de heelheid van Goddelijke liefde,
door aan te sluiten bij de heelheid van Goddelijke waarheid.
Door de heelheid van goddelijke genade toe te staan.
Ik ben een met de waarheid…
Dank u God en ZO IS HET.

Delen terugroepen in de heelheid van het zelf

Doe de volgende uitspraken met een krachtige intentie en weet dat het werkelijk zo is.
Ik roep alle delen van mijzelf die ooit van mij gescheiden, geïsoleerd, losgeraakt, verloren geraakt en weggegeven zijn, terug naar mijn zelf.
(Je kunt hier uitweiden en alle delen van alle mogelijke situaties, mensen, gebeurtenissen, etc terugroepen die jou ‘tegenhouden’.)
Ik trek nu al die delen van mijn zelf terug naar heelheid van mijn zelf.
Herhaal minstens drie keer of, indien nodig, verschillende keren tot je je sterk voelt en gecentreerd in jouw zelf. Adem naar het hartcentrum alsof de stromen van adem deze delen terugtrekken naar de heelheid van jouw zelf, gecentreerd in het hart.
Dank u God en ZO IS HET.

Een gekerstend pantser bouwen

Ik sta mijn hart nu toe zich te openen voor Gods liefde.
Ik sta het stralende licht van God nu toe door te dringen in mijn wezen.
Ik laat mijn energieveld vervullen door Gods genade met zo’n pracht,
zo’n licht, zo’n heelheid.
IK BEN vervuld met het licht van God.
IK BEN nu verlost van psychische banden.
Alle psychische touwen die mij hebben vastgehouden,
worden nu op liefdevolle wijze losgeknoopt en losgelaten.
Alle psychische netten waarin mijn energieveld gevangen heeft gezeten,
zijn nu verdwenen en verheven.
Ze zijn losgelaten in het niets
waaruit ze eigenlijk vandaan komen.
Ik zie mijzelf nu aan boord van een schip gaan.
De zeilen klapperen in de wind,
en IK BEN ver weg aan het varen van het psychische astrale rijk,
naar het heldere zonlicht van Gods liefde.
IK BEN nu omgeven door een gekerstende bol
van prachtig, regenboogkleurig, fonkelend, stralend licht.
Die gekerstende bol is een goden sfeer in vele kleuren
met wit en schitterend paars,
roze, blauw, groen en zilver licht,
dat mijn energieveld vervult,
omgeeft, doordringt en zich erin verspreidt.
Deze prachtige, ondoordringbare sfeer van licht
beschermt me nu en schermt me af, geneest me.
Ik weet dat alle schijnbare
gaten en openingen
die mijn energieveld kapot hebben gemaakt,
als een gevolg van mijn verbintenis met
personen, plaatsen, organisaties,
situaties, omstandigheden of verslaving,
die mij op negatieve wijze hebben beïnvloed,
nu verzegeld zijn met de gekerstende energie van het witte vuur
en het prachtige gouden licht van onvoorwaardelijke liefde.
Dank u God en ZO IS HET.

 

 

Reiniging, de invocatie van Michael

Ik roep hierbij Aartsengel Michael op, om het zwaard Excalibur te gebruiken om: alle koorden die ik heb, die niet van de Hoogst mogelijke Licht en Liefdes frequenties zijn, in alle dimensies dat ik besta, in alle verbindingen die ik heb, in alle koninkrijken dat ik besta, los te snijden.

Ik vraag om gereinigd, gevrijwaard, geheeld en los gesneden te worden, van alles dat niet van het Absoluut Hoogste Liefde en Licht is. Ik heb mijn ziel toegewijd aan onze Vader/ Moeder God. Ik heb mijzelf toegewijd aan de Hoogste Liefde en het Hoogste Licht en ik vraag om totaal omgeven en gewikkeld te worden in: het Gouden Kristallen licht van Sananda, in het reinigende Blauwe Vuur van Michael en in de transmuterende Violette Vlam van St.Germain.

Ik vraag om een complete reiniging, vrijwaring en ontkoppeling van enig iets dat mij afhoudt van de Hoogste Liefde en het Hoogste Licht.

En zo is het, zo zal het zijn en zo moet het zijn!

Amen!