Aartsengel

Periode - Tijdperk

Michaël 600-200 v. Chr
Oriphiël 200 v Chr - 150 n. Chr
Amaël 150 - 500 n. Chr
Zacharaël 500 - 850 n. Chr
Rafaël 850 - 1190 n. Chr
Samaël 1190 - 1510 n. Chr
Gabriël 1510 - 1879 n. Chr
Michaël sedert 1879 n. Chr
'

De 12 Aartsengelen

Het getal 12 is van groot belang in de kosmische hiërarchie. Denk aan de 12 Ridders van de Ronde Tafel van Koning Arthur, de 12 apostelen van Jezus en de 12 sterrenbeelden in de astrologie

De eerste Engel is de Engel Michael *

(Betekenis: eruit zien als God)
Michael staat voor de Macht en is de eerste Engel naast God. Wil je bijstand in het uitoefenen van je macht op deze aarde roep dan de aartsengel Michael aan je te helpen.

De tweede Engel is de Engel Rafael *

(betekenis: genezer onder God)
Rafael staat voor de genezing in de mens. Hij gaat in op elke vraag om genezing

De derde Engel is de Engel Gabriel *

(betekenis: boodschapper van God)
Gabriel staat voor de Kracht. Kracht is nodig om bepaalde doelen te bereiken.

De vierde Engel is de Engel Uriël *

(betekenis: licht van God)
Uriël staat voor het Licht. Uriël heeft als taak Licht te brengen in alle plaatsen waar duisternis heerst.

De vijfde Engel is de Engel Omniël

(betekenis: transformatie tot God)
Omniël staat voor je teruggang naar de Bron van Zuiverheid, volmaaktheid. Dit betekent loslaten.

De zesde Engel is de Engel Zadkiël

(betekenis: engel van Barmartigheid)
Zadkiël kan je de deugd van barmhartigheid bijbrengen. Hij brengt hoop en vertrouwen als je je onzeker voelt.

De zevende Engel is de Engel Chamuel

(betekenis: Engel van verdraagzaamheid)
Chamuel kan je leren inzicht te krijgen in de beperkingen en tekortkomingen in je eigen leven, zodat je leert verdraagzaam te zijn naar jezelf en naar anderen toe.

De achtste Engel is de Engel Perpetuel

(betekenis: Engel van Intentie)
Perpetuel kan je leren een bepaald doel voor ogen te hebben en dat in alle zuiverheid invulling te geven.

De negende Engel is de Engel Valeoël

(betekenis: engel van Troost)
Valeoel staat voor het beoefenen van onbaatzuchtige Liefde. Dit valt in de praktijk niet altijd mee. Valeoel kan je daarbij helpen.

De tiende Engel is de Engel Aquariël

(betekenis: engel van Duidelijkheid)
Aquariël kan je helpen duidelijkheid te krijgen in je leven, zodat je precies weet wat je wel en wat je niet kan.

De elfde Engel is de Engel Jophiël

(betekenis: engel van de Wijsheid)
Jophiël heeft als taak, de Wijsheid van God over te brengen op de mensheid.

De twaalfde Engel is de Engel Anthriël

(betekenis: engel van Harmonie)
Anthriël heeft als taak de mensheid te helpen en te inspireren zijn eigenwaarde te herstellen.

 

 Aartsengelen

Aartsengelen zijn speciale boodschappers van God. De bekendste aartsengelen zijn Michaël, Gabriël en Rafaël. Michaël voert de strijd aan tegen de duivel (‘drakendoder’) en wordt daarom vaak afgebeeld met een vlammend zwaard. Gabriël kondigt de geboorte aan van Jezus bij Jozef, Maria en de herders. Ook kondigt hij de geboorte van Johannes de Doper aan. Rafaël (“hij die geneest”) ten slotte, is de heilige Geneesheer. Hij geneest Tobit van zijn blindheid.


Er zijn zeven aartsengelen, zo staat er in Tobit. Behalve Michaël, Rafaël en Gabriël, worden deze niet met name genoemd in de canon van de Bijbel, maar wel in een aantal apocrieve geschriften (het zijn Uriël, Barachiël, Jehudiël en Shealtiël). Uriël is door het concilie verworpen en werd als een demon gezien. De andere drie stammen uit joodse mystieke geschriften (Kabbala) en worden eveneens niet door de katholieke kerk erkend.

Michaël, Gabriël en Rafaël hebben alls drie als christelijke feestdag 29 septmber. Deze gedenkdag is door paus Leo I op die datum vastgelegd, toen hij de Sint Michaëlskerk in Rome wijdde. Sinds 1969 is deze dag ook het kerkelijk feest van de andere twee belangrijke aartsengelen.

 

 

DE AARTSENGELEN EN HUN BETEKENISSEN UITGEBREID UITGELEGD ZODAT JE WEET WELKE ENGEL BIJ WAT NODIG HEBT ;

 

Aartsengel Uriël: Beschermer van het Noorden. Correspondeert met het element Aarde. Engel van de Natuur, Verschijningen en Opdrachten. Bewaarder van de Profetie.

De Rozenkwarts geldt al heel lang als de steen van de liefde. Bevordert de fijngevoeligheid en vergroot het inlevingsvermogen. Zorgt voor een aangename, lieflijke sfeer en maakt opmerkzaam voor de wensen en zorgen van andere mensen. Werkt stimulerend op de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Houdt vriendschappen in stand en helpt bij liefdesverdriet. Verbetert de doorbloeding, verzacht pijnen. Is ook bijzonder geschikt om schadelijke straling (van computer of TV) op afstand van het lichaam te houden. Werkt op het hart en de bloedsomloop. Krampen tijdens de menstruatie worden erdoor verlicht. Goed tegen slapeloosheid en nachtmerries, vooral bij onrustige kinderen.

 

 

Aartsengel Uriël: Beschermer van het Noorden. Correspondeert met het element Aarde. Engel van de Natuur, Verschijningen en Opdrachten. Bewaarder van de Profetie.

De naam Jade komt van het Spaanse piedra de ijada, wat steen voor de lendenen betekent. Zowel jade als nefriet werden in de oudheid al als geneesmiddel voor de nieren gebruikt. Werd in China geeerd als de beste aller edelstenen en als zinnebeeld van de vijf hoofd-deugden: barmhartigheid, bescheidenheid, moed, gerechtigheid en wijsheid. Jade zou het leven verlengen, de bevalling bevorderen, tegen ongelukken beschermen en geluk bij het kansspel verlenen. Houdt ogen, nieren, maag en blaas gezond. Verhoogt de kans op bevruchting. Geeft rust aan nerveuze mensen en energie aan lusteloze en passieve mensen. Maakt tevreden, rechtvaardig en neemt vooroordelen weg. Versterkt de daadkracht en geestelijke activiteit. Het is de steen van liefde en harmonie.

 

De aartsengel Uriel is een van de zeven aartsengelen. Het heet Engel van de tegenwoordigheid van God als een van de zeven geesten voor de troon van God hebben het Evangelie van Johannes

Uriel betekent het en wat zijn de attributen:

De naam Uriël betekent "vuur van God". Vertegenwoordigt de almachtige kracht van de geest van het leven. Zijn attribuut is een vlam van vuur dat haar missie om het bewustzijn van mensen te verhogen met het vuur van de waarheid vertegenwoordigt.

Je kunt boeken of perkament te houden. Dit attribuut vertegenwoordigt de goddelijke rol van waarnemer. Blijf op de hoogte van de gevoelens, gedachten en handelingen van mensen op hun reis door het leven.

Een Uriel is afgebeeld oranje en gouden jurk, twee kleuren in verband met brand en de kwaliteiten van transformatie, vernietiging van het kwaad en spirituele verlichting. Ze zijn ook de kleuren van de zon, de ster met die geassocieerd met Uriel John Milton in zijn Paradise Lost.

De aartsengel Uriel in het christendom:

De aartsengel Uriel werd vereerd samen met Michael, Gabriel en Raphael in het oude christendom. Met het verstrijken van de tijd kwam de verering van engelen. Paus Zacharias, bij de Raad van Rome in 745, verbood de naam van Aartsengel Uriel. Hij maakte dat hun afbeeldingen in de kerken van Rome te vernietigen.

Ondanks dit verbod, de aartsengel Uriel bleef in de hoofden van de gelovigen. U kunt nog steeds de aartsengel Uriël beelden dateren uit de 17e eeuw Zuid-Amerikaanse kerken.

De Oosters-Orthodoxe Kerk vereert de aartsengel Uriël en herdacht samen met andere engelen en aartsengelen voor de "Synaxis van de Aartsengel Michael en de andere machten" op 8 november. Anglicaanse Kerk geeft hem ook een van de aartsengelen. De Koptische Kerk, voor het houden van de Septuaginta Bijbel, met daarin het Boek van Henoch, heeft altijd vereerd de aartsengel Uriel.

In de apocriefe evangeliën van de Bijbel, Uriël helpt Johannes de Doper naar de slachtbank volgorde van Herodes overleven. Het leidt samen met zijn moeder naar Egypte, en de Heilige Familie ontmoet. In de Apocalyps van Peter is de Engel van Berouw. In de apocalyptische traditie, Uriel is de sleutel tot de hel, zal de Eindtijd te openen.

De aartsengel Uriel in het jodendom:

Jodendom niet officieel erkennen de aartsengel Uriël, maar zijn naam komt voor in verschillende apocriefe teksten en mystieke tradities.

De aartsengel Uriel genaamd verschijnt in het Boek van Henoch. Uriel bemiddelt bij God voor de mensheid, in verband met de gevallen engelen en hun kinderen, de Nephilim. Het waarschuwt ook de zondvloed.

Uriel wordt ook vermeld in het testament van Salomo en de Apocalyps van Ezra, die de profeet Ezra instrueert over waarheid.

In Legends of de Joden, was de engel gaf Jacob een nieuwe naam. Abraham ook begeleidt en markeer de deuren van de huizen van de Hebreeën in Egypte om hen te beschermen.

In het boek van Adam en Eva, Uriel is de cherub die staat bij de poorten van Eden met een vurig zwaard om de toegang tot de boom des levens te voorkomen. Het is ook een van de engelen werd begraven Adam en Abel, en wie Eden brengt aan Adam en Eva na de zondeval. In de mystieke tradities, Uriël is de engel van zondag, engel van de poëzie, en een van de heilige Sephiroth.

Uriel Aartsengel, de patroonheilige van de mensen die wijsheid zoeken;

De aartsengel Uriel is de beschermheilige van degenen die proberen om onwetendheid te verwijderen. Beschermen leraren, geestelijke leiders, priesters, filosofen, rabbijnen, goeroes, ministers en alle liefhebbers van spirituele wijsheid.

Aartsengel is de robijn vlam. Fosters goddelijke dienst en is de leider van de beschermengelen. Met zijn goddelijke vlam helpt om de waarheid en wijsheid voor de wereld te verspreiden.

Alle kwaliteiten van de aartsengel Uriël de aartsengel maken beschermend van spiritualiteit, wijsheid en toewijding aan de waarheid. Samen met de Guardian Angel, Uriel zorgt ervoor dat de weg van de mens is recht en duidelijke visie. Haar vlam brandt berust op de wens om de missie van het ontwaken van de menselijke bewustzijn in het realiseren van vrede en heerlijkheid van God te dienen.

aartsengel Uriel

Originele Naam: Uriel

Kleuren: TONE GOLD - ROOD - BLAUW - WIT

Fosters: Channeling energieën van overvloed dankzij Provider spirituele en aardse. Helpt snelle veranderingen trekt veel geluk en welverdiende weelde.

Kaarsen: Goud, geel voor vrede, harmonie, robijn te werken.

 

GEBED

Oh. God die onuitsprekelijke voorzienigheid

Je verwaardigen om uw heilige engelen te sturen naar

onze hoede, ga dan naar onze verzoeken en

Maak ons ​​altijd verdedigd door hun bescherming

Heer, wij vertrouwen erop dat uw Engelen

houden ons in al onze wegen, geeft

omgeving die op voorspraak van Uw roemrijke Aartsengel

San Uriel zie ons vrij van gevaren

en beveiligd tegen alle tegenspoed.

Roemrijke Aartsengel Uriel, sterk van kracht

smeek uw voortdurende hechtenis voor de overwinning

over al het kwaad geestelijke of stoffelijke. mijne Protector

schenk mij de genade vraag ik (ze vragen om de genade

gewenst) als handig voor het welzijn van mijn ziel,

samen met mij en gids mijn stappen om te bereiken

het eeuwige leven. Amen.
Uriel, de aartsengel die gronden en tempels van God zorgt. Haar missie is om gunsten mens doorlopen stadia van het leren in de bestemming stations te bereiken. Verzorg je integriteit en vermindert vermoeidheid die dagelijks werk.

 

Aartsengel Raphael: Beschermer van het Oosten. Correspondeert met het element Lucht. Engel van de Liefde en de Blijdschap. Bewaarder van de Levensboom en de Helende krachten.

De Rozenkwarts geldt al heel lang als de steen van de liefde. Bevordert de fijngevoeligheid en vergroot het inlevingsvermogen. Zorgt voor een aangename, lieflijke sfeer en maakt opmerkzaam voor de wensen en zorgen van andere mensen. Werkt stimulerend op de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Houdt vriendschappen in stand en helpt bij liefdesverdriet. Verbetert de doorbloeding, verzacht pijnen. Is ook bijzonder geschikt om schadelijke straling (van computer of TV) op afstand van het lichaam te houden. Werkt op het hart en de bloedsomloop. Krampen tijdens de menstruatie worden erdoor verlicht. Goed tegen slapeloosheid en nachtmerries, vooral bij onrustige kinderen.

 

Aartsengel Raphael: Beschermer van het Oosten. Correspondeert met het element Lucht. Engel van de Liefde en de Blijdschap. Bewaarder van de Levensboom en de Helende krachten.

De naam Jade komt van het Spaanse piedra de ijada, wat steen voor de lendenen betekent. Zowel jade als nefriet werden in de oudheid al als geneesmiddel voor de nieren gebruikt. Werd in China geeerd als de beste aller edelstenen en als zinnebeeld van de vijf hoofd-deugden: barmhartigheid, bescheidenheid, moed, gerechtigheid en wijsheid. Jade zou het leven verlengen, de bevalling bevorderen, tegen ongelukken beschermen en geluk bij het kansspel verlenen. Houdt ogen, nieren, maag en blaas gezond. Verhoogt de kans op bevruchting. Geeft rust aan nerveuze mensen en energie aan lusteloze en passieve mensen. Maakt tevreden, rechtvaardig en neemt vooroordelen weg. Versterkt de daadkracht en geestelijke activiteit. Het is de steen van liefde en harmonie.

 

 

Raphael, beschermer van reizigers, gezondheid en dating

Voor het protestantisme worden geaccepteerd alleen de eerste twee, omdat Rafael werd genoemd in een van de apocriefe boeken.

Voor Jehovah's Getuigen, de enige aartsengel Michael is, en dat de Bijbel de enige die een aartsengel (Judas 9) en deze term is nooit in het meervoud in dergelijke daden gebruikt te worden genoemd. Ook voor zorgen dat Michael is de naam van de Zoon van God, zowel vóór uit de hemel tot Jezus Christus te worden, en na zijn terugkeer naar de hemel (1 Tessalonicenzen 4:16). Als hij lijkt op zijn gezag (van Jezus Christus) met de aartsengel Michaël betekent dat het dezelfde persoon ze spreekt.

Bijbelse Oorsprong van de aartsengelen:

Het woord "aartsengel" komt van het Griekse αρχάγγελος (Archángelos) "Archangel", een woord dat verschijnt slechts tweemaal in de Bijbel, zowel tot uiting in het Nieuwe Testament geschreven in deze taal, de oude Griekse prefix αρχ-(boog-), of prefix anders άρχω (archo) betekent "uitspraak, directed, die commando's, die leidt" meer άγγελος (Angel) betekent "boodschapper". Van deze wortels, de betekenis gegeven is "Hoofd Engel" of "Angel Main" volgens de Griekse syntaxis Merk op dat het voorvoegsel "αρχ" geeft suprematie, een van de eerste in zijn soort of tot bepaalde groep, zou daarom de term als "Kapitein van de Engelen 'of' Een van de eerste engelen" te vertalen.

Het is belangrijk op te merken dat de term "aartsengel" als elke oude Griekse adjectief toegepast op meervoud, dual en enkelvoud.

Vanaf hier zijn er verschillende interpretaties voor verschillende opvattingen over het bedrag van de aartsengelen er zijn en hun identiteit. Laten we nu bloot alle weergaven.

Abrahamitische godsdiensten:

De Bijbel zou aangeven dat er zeven aartsengelen, hoewel de naam wordt genoemd slechts drie: Miguel (Openbaring 12:7-9), Gabriel (Evangelie volgens Lucas 1:11-20, 26-38) en Raphael (Tobit 0:06, 15). De namen van de vier aartsengelen dat ze lag in de zoektocht naar een demon genaamd Tutan verschijnen niet in de Bijbel, maar waren grenst in het boek van de vier goden verborgen door de katholieke kerk om de tegenstrijdigheid van de religie te vermijden [nodig citaat ]. Maar ze zijn weinig beschrijvingen van deze in de apocriefe teksten zoals het Boek van Henoch (dat is canon aan de Koptische Kerk), het vierde boek van Ezra, en in rabbijnse literatuur.

Hoewel ze worden ook vermeld op de volgende manier: De aartsengel Michael, de aartsengel Gabriël, De aartsengel Rafaël, De aartsengel Uriel, De aartsengel Jophiel, De aartsengel Zadkiel Shamuel en El Arcangel.

Aartsengel Raphael

Originele Naam: RAPHAEL

Dag in zijn eer: donderdag

Kleuren: schaduwen van groen en wit

Fosters: Healing. Waarheid. Optimisme. Verslaan leugen. Aanwezig zijn op plaatsen die uw hulp bij pijn of ziekte moet

Kaarsen: Groen voor lichamelijke genezing. Wit voor geestelijke genezing.

 

GEBED

Roemrijke aartsengel Saint Raphael

medicijn van God, dat u Tobias geleid

op zijn reis om de schuld te innen van Gabelo

u een gelukkig huwelijk voorbereid en het weer terug

de aanblik van zijn oude vader, ons leiden in de

weg der zaligheid, ons helpen in de behoeften

blij maken onze huizen en geven ons de visie van

God in de hemel.

amenDe Aartsengel Rafaël, is de beschermer van de zieken, de redding deze keer is er ziekte, pijn of benauwdheid. Beschermen zegende huwelijken en zorgen van huiselijk geluk. Zijn engelen rondom gezondheidscentra. De Engel van genezing.

Uw feest is 24 oktober.

 

Aartsengel Gabriël: Beschermer van het Westen. Correspondeert met het element Water. Beschermheilige van de boodschappers. Engel van de Wederopstanding, Genade en Vrede.

De Rozenkwarts geldt al heel lang als de steen van de liefde. Bevordert de fijngevoeligheid en vergroot het inlevingsvermogen. Zorgt voor een aangename, lieflijke sfeer en maakt opmerkzaam voor de wensen en zorgen van andere mensen. Werkt stimulerend op de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Houdt vriendschappen in stand en helpt bij liefdesverdriet. Verbetert de doorbloeding, verzacht pijnen. Is ook bijzonder geschikt om schadelijke straling (van computer of TV) op afstand van het lichaam te houden. Werkt op het hart en de bloedsomloop. Krampen tijdens de menstruatie worden erdoor verlicht. Goed tegen slapeloosheid en nachtmerries, vooral bij onrustige kinderen.

 

 

Aartsengel Gabriël: Beschermer van het Westen. Correspondeert met het element Water. Beschermheilige van de boodschappers. Engel van de Wederopstanding, Genade en Vrede.

De naam Jade komt van het Spaanse piedra de ijada, wat steen voor de lendenen betekent. Zowel jade als nefriet werden in de oudheid al als geneesmiddel voor de nieren gebruikt. Werd in China geeerd als de beste aller edelstenen en als zinnebeeld van de vijf hoofd-deugden: barmhartigheid, bescheidenheid, moed, gerechtigheid en wijsheid. Jade zou het leven verlengen, de bevalling bevorderen, tegen ongelukken beschermen en geluk bij het kansspel verlenen. Houdt ogen, nieren, maag en blaas gezond. Verhoogt de kans op bevruchting. Geeft rust aan nerveuze mensen en energie aan lusteloze en passieve mensen. Maakt tevreden, rechtvaardig en neemt vooroordelen weg. Versterkt de daadkracht en geestelijke activiteit. Het is de steen van liefde en harmonie.

 

De aartsengel Gabriël:

De engel die in oude schilderijen knielen voor de Maagd Maria en het aanbieden van een lelie verschijnt is de aartsengel Gabriël, wiens naam betekent "God is mijn kracht", "kracht van God" of "man van God". Het is een van de drie in de Bijbel genoemd aartsengelen. Het wordt ook genoemd in de Talmoed. Een van zijn belangrijkste taken, evenals de Annunciatie, is de Koran te hebben gedicteerd aan Mohammed.

De aartsengel Gabriël, de aartsengel Michael, is een van de belangrijkste engelen zowel Abrahamitische godsdiensten en in de moderne spiritualiteit van de New Age.

Wat zijn de kenmerken van de aartsengel Gabriël en wat ze betekenen?

De aartsengel Gabriël wordt bijna altijd afgeschilderd in zijn rol als boodschapper voor het zijn de drager van het nieuws van de Menswording. Zijn beeld staat voor zuiverheid en aangekondigd door zijn witte jurk, een lelie of lelies in verschillende handen en androgyne uiterlijk en delicaat.

De bloemen bezorgen aan Maria vertegenwoordigt zuiverheid, maagdelijkheid, onschuld, liefde en harmonie, de deugden die zowel de Aartsengel Gabriël en de Maagd Maria belichamen. Kniel met die handen uit deze deugden en het nieuws van de menswording van de Zoon van God voegt aan deze deugden van nederigheid, dat al verenigt om uw boodschap uit te dragen.

Als je kleren zijn wit, transparantie en eerlijkheid communiceert geest, belangrijke kwaliteiten in de communicatie spiritueel niveau. Beide vertegenwoordigen vlekkeloze communicatie met de geest.

Het wordt soms afgebeeld met een trompet. Er wordt gezegd dat de aartsengel Gabriël de bazuin zal blazen op de Dag des Oordeels op de zielen die zijn slaap ontwaken. Soms wordt deze rol wordt ook toegewezen aan de aartsengel Michael, maar in kunst en literatuur die belast is met het spelen van de trompet is bijna altijd de aartsengel Gabriël.

Het is gezegd dat de aartsengel Gabriël inspireert kunstenaars, zangers, dansers, dichters, schrijvers en allerlei creatieve mens die zuiverheid te cultiveren. Dat is waarom het vaak met een perkament of een pen in de hand. De aartsengel Gabriël verleent de mogelijkheid om te communiceren

De aartsengel Gabriël, de patroonheilige van de media:

De aartsengel Gabriël wordt geïdentificeerd met de media voor zijn rol als boodschapper in de Schriften. Inspireer mensen in de communicatie van alle soorten, zoals televisie, internet en film. Terwijl mensen hebben een vrije wil blijft om te beslissen wat en hoe te communiceren, de aartsengel Gabriël is verantwoordelijk voor de communicatie gids ethiek en verantwoordelijkheid om hun leeftijdsgenoten

De aartsengel Gabriël, de patroonheilige van de verloskamers:

Voor zijn rol als boodschapper van de geboorte van de Zoon van God aan de Maagd Maria, is de aartsengel Gabriël geassocieerd met pasgeborenen en kinderen. Jouw taak is om zielen te instrueren tijdens de zwangerschap, zodat ze je lichaam als het instrument dat hen zal helpen hun rol op aarde uit te voeren kan accepteren. Het ook de opdracht om niet te vergeten dat, vooral, zijn ziel, en dat is je ware essentie. De grootste les van de aartsengel Gabriël aan de zielen die in de wereld gekomen is om eraan te herinneren dat je lot zal creëren door middel van je gedachten. Bij de geboorte, bij moeders in de verloskamer te helpen de beschermengelen om nieuwe zielen te verwelkomen en beginnen ze op hun eerste momenten in de wereld

Aartsengel Gabriël

Originele Naam:

Dag in zijn eer: woensdag

Kleuren: wit - zilver - BLAUW.

Fosters: Chase af de leugen. Het helpt constant zijn. Verlichting van de ellende trekt liefde. Het trekt goede bedrijven. Beschermt Zwangere

Kaarsen: Pink tot gevoelens, familie, wit zou moeten helpen.

 

GEBED

Oh. God, dat onder alle

engelen koos de aartsengel Gabriël

het mysterie van uw verkondigen

Encarnacion genadig verlenen

dat vieren we zijn feest in

land, ervaren zijn sponsoring

in de hemel. amen

(Hier wordt aangevraagd genade gewenst)
Gabriël, de engel die aan Maria haar onbevlekte ontvangenis aangekondigd, helpt vrouwen om zwanger te worden en beschermt zijn maanden van de dracht. Verzamelen en vervreemd individuen rustige, vredige huis wordt ingrijpt wanneer het wordt aangeroepen om de boze mensen te sussen.

Uw feest is 24 maart.

 

 

Aartsengel Michael: Beschermer van het Zuiden. Correspondeert met het element Vuur. Leider van de aartsengelen. Engel van de Gerechtigheid, Kracht en Bescherming.

De Rozenkwarts geldt al heel lang als de steen van de liefde. Bevordert de fijngevoeligheid en vergroot het inlevingsvermogen. Zorgt voor een aangename, lieflijke sfeer en maakt opmerkzaam voor de wensen en zorgen van andere mensen. Werkt stimulerend op de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Houdt vriendschappen in stand en helpt bij liefdesverdriet. Verbetert de doorbloeding, verzacht pijnen. Is ook bijzonder geschikt om schadelijke straling (van computer of TV) op afstand van het lichaam te houden. Werkt op het hart en de bloedsomloop. Krampen tijdens de menstruatie worden erdoor verlicht. Goed tegen slapeloosheid en nachtmerries, vooral bij onrustige kinderen.

 

 

 

aartsengel Michael: Beschermer van het Zuiden. Correspondeert met het element Vuur. Leider van de aartsengelen. Engel van de Gerechtigheid, Kracht en Bescherming.

 

De naam Jade komt van het Spaanse piedra de ijada, wat steen voor de lendenen betekent. Zowel jade als nefriet werden in de oudheid al als geneesmiddel voor de nieren gebruikt. Werd in China geeerd als de beste aller edelstenen en als zinnebeeld van de vijf hoofd-deugden: barmhartigheid, bescheidenheid, moed, gerechtigheid en wijsheid. Jade zou het leven verlengen, de bevalling bevorderen, tegen ongelukken beschermen en geluk bij het kansspel verlenen. Houdt ogen, nieren, maag en blaas gezond. Verhoogt de kans op bevruchting. Geeft rust aan nerveuze mensen en energie aan lusteloze en passieve mensen. Maakt tevreden, rechtvaardig en neemt vooroordelen weg. Versterkt de daadkracht en geestelijke activiteit. Het is de steen van liefde en harmonie.

 

 

 

Aartsengel Michaël:

De Aartsengel Michael is de bekendste van de aartsengelen. Het is ook de meest ingeroepen, die wordt gebeden meer en meer mensen zullen hulp zoeken. Dit is te wijten aan hun rol als spirituele krijger

 De vier taken van de Aartsengel Michael

De aartsengel Michael is, bovenal, de vijand van Satan. Het is ook de engel van de dood als het zegt dat het biedt een kans om zielen te verlossen voordat ze sterven. Zijn derde taak is om de zielen te wegen in perfecte balans op de dag des Oordeels. Het is ook de bewaker van de universele Kerk.
De aartsengel Michael in de Schrift

De naam van de aartsengel Michaël betekent "Wie is als God." In de geschriften van de Abrahamitische religies, is de aartsengel Michael die bekend staat als de leider van de legers van engelen. Het is de "hoofd van de Legers van God" in de joodse, islamitische en christelijke. Volgens 1 Tessalonicenzen 4, 16, zal de bazuin blazen op de dag van de opname. Zijn naam wordt genoemd in zowel het Oude Testament en het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Attributen Aartsengel Michael:

Omdat deze religieuze verwijzingen, is de aartsengel Michael afgebeeld met warrior armor soldaat of centurion. De meest voorkomende beeld toont hem als de overwinnaar van Satan met de hiel op de kop van de gevallen engel. Draagt ​​bijna altijd een zwaard of een speer met die van zijn vijand te verslaan. U kunt ook het uitvoeren van een evenwicht, toetsen of snaren in hun handen, en een mantel.

De attributen van de aartsengel Michael verwijst naar zijn rol als wreker, beschermer van de onschuldigen en de boze rechter.

 

Het beeld van de aartsengel Michael is gebaseerd op Bijbelse verzen letterlijk. Het boek Jozua wordt genoemd als "Kapitein van de Legers van de Heer" (Jozua 5:13-15). Echter, het heeft een ander niveau van betekenis dat de menselijke conditie en behoeften weerspiegelt. Elk attribuut van de aartsengel Michael heeft een symboliek essentieel om hun rol te begrijpen in het menselijk leven.

Het beeld van een krijger is de verdediging tegen de krachten van het kwaad en de duisternis op de loer liggen de mens, zoals onwetendheid, bewusteloosheid en slavernij aan materiële en emotionele gehechtheid.

De titel "Prins van het Licht" wegverlichting vertegenwoordigt de mens om hem te bevrijden uit de duisternis van angst.

Zijn schelp betekent wilskracht om de uitdagingen van het leven geconfronteerd.

en staat ook geloof en goede beveiliging.

De romp betekent onzichtbaarheid, onkwetsbaarheid en macht. Beschermt de gedachten van negativiteit.

Het schild staat voor het universum. Bescherming wordt vertelt zijn tegenstander die hij niet kan liefde verslaan.

Het zwaard staat voor het licht dat spirituele kracht geeft. Met deze kracht naar beneden vrede en goddelijke gerechtigheid. Het zwaard betekent ook het wapen van de waarheid. Met het breekt de sluier die onwetendheid ontstaat.

De schaal betekent rechtvaardigheid, evenwicht en orde. In de balans hangen de goede en slechte, evenwichtig door de liefde en goedheid die de menselijke ziel verlossen.

Bij het dragen van beugels, vertegenwoordigen zij de kracht om de deur van de hemel te openen voor de zielen die door hun acties, gedachten en gevoelens hebben toegang gekregen.

De kettingen vertegenwoordigen hun macht om de bindingen te breken die tot slaaf mensen door de ondeugden en verslavingen.

De mantel vertegenwoordigt bescherming en de macht om de ruimte bewonen waar wezens leven positief en negatief. Met beschermt de mens tegen negatieve vibraties van kwade wezens.

Zowel letterlijk als symbolisch niveau, de aartsengel Michael vertegenwoordigt rechtvaardigheid en de strijd voor een goede. Zijn rol in de bijbelse geschriften wat opvalt als de aanvoerder van de legers van God, die de krachten van het goede in het universum zijn. De betekenis impliceert bescherming, veiligheid, macht, het overwinnen van obstakels en vernietiging van angst en twijfel. Daarom is de aartsengel Michael inspireert de mens om de symbolen van hun harnas dragen.


 

 Aartsengel Michael

Originele Naam: MIKEIEL

Dag in zijn eer: zondag

Hun kleuren: ROOD EN BLAUW

Fosters: Waarde en bescherming tegen tegenspoed.

Vechten tegen onrecht en arrogantie. Zijn plaats is naast de meest nederige, de kinderen en de daklozen. Supranormale intelligentie.

Kaarsen: Blauw voor gerechtigheid. Rood voor kracht.

 

GEBED

St. Michael de Aartsengel, verdedigen ons

in de strijd, wees onze bescherming

tegen de goddeloosheid en strikken

de duivel. God zal de trots.

En jij, Prins van de Hemelse Militie gooit naar

hel Satan en alle boze geesten

zwerven de wereld om verderf

zielen.

Amen.

Aartsengel Michael onvermoeibare strijder tegen het kwaad. Commando hemelse heerscharen van engelen om de vrede te herstellen en uit te bannen het kwaad op aarde.

In hun strijd tegen Satan, het pronken met hun macht geconfronteerd San Miguel schreeuwen "Wie is als ik? 'In welke van de Aartsengel van Licht antwoordde:" Wie is als God? "vandaar de naam: Miguel.

Het feest is op 29 september


 

 

 

De Aartsengel Jofiël:

Jophiel is de aartsengel van wijsheid, verlichting en intellect. Sommigen denken dat hij het was die verdreven Adam en Eva uit het paradijs en met een vlammend zwaard, stond het bewaken van de weg naar de boom des levens. In tegenstelling tot Michael, Gabriël en Rafaël, Jophiel is de aartsengel die kleine man, een aartsengel wiens aard is belegd met mysterie heeft gemanifesteerd.

Jophiel is een van de zeven aartsengelen die in de aanwezigheid van God en de Schrift noemt "prinsen van de hemel." Hij is de aartsengel van de Wijsheid en Verlichting, dat is waarom sommige hebben gepostuleerd dat Jofiël die Adam en Eva verdreven uit het paradijs en wie was de weg naar de boom des levens bewaken was.

Zijn naam is geïnterpreteerd als "Schoonheid van God" of "Licht van God", de laatste wordt gekoppeld aan de les die deze engel heeft voor de mens, een les is het feit dat, vanuit een bepaald perspectief, het is allemaal leren op dezelfde manier die, elk op hun eigen manier, het lopen naar een doel: de hemelvaart. Zo heeft de gave Jofiel zien de mens als alles is een leerproces dat steeds weer wordt herhaald totdat de ziel realiseert verlichting afgeleid van het begrijpen van het Goddelijke Plan.

De oorsprong ervan gaat terug tot geschriften van Pseudo-Dionysius genaamd, die een Byzantijnse theoloog die getekend zijn geschriften anoniem namens St. Dionysius de Areopagiet en woonde aan het eind van de s was. V en begin. VI. Zo, de oorsprong ervan is veel minder oud dan als aartsengelen Michaël, Gabriël, Uriël en Raphaël, die zijn oorsprong in de beroemde Boek van Henoch.

In de Joodse traditie is hij gezien als gelijkwaardig aan Yefefiah (een zogenaamde "Engelen van de Presence '), als een van de" Prinsen van de wet "en als een collega van de Aartsengel Metatron. De Zohar zegt dat de commando's 53 legioenen engelen en houdt toezicht op de lezing van de Tora op de sabbat.

Jophiel ARCHANGEL EN CHRISTENDOM

De Katholieke Kerk erkent officieel slechts drie aartsengelen omdat slechts drie zijn in de Bijbel: Michael, Gabriël en Rafaël. Een Jophiel, samen met de andere aartsengelen, maar ook niet ontkennen de bewering in die zin dat in de officiële leer daadwerkelijk worden aangeduid als bestaande wezens. Precies hetzelfde geldt voor de orthodoxe christelijke kerken: alleen herkennen Michaël, Gabriël en Rafaël, dus laat Jofiel in wat kan worden beschouwd als een ruimte van leerstellige onbepaaldheid.

Aan de andere kant, meestal protestantse kerken erkennen alleen twee (Michael en Gabriel), die zelfs kerken als Adventisten of Jehova's getuigen, die zeggen dat Jezus en de Aartsengel Michael zijn hetzelfde wezen. Aldus is binnen deze kerken zou worden uitgezonden Jophiël, hoewel, in plaats van het aanvaarden van hun aanbidding officieuze niveau als algemeen tolerante vorm maken meestal katholicisme (deels omdat op een gegeven moment de katholieke kerk geloofde in zeven aartsengelen) protestantisme niveau zou dit vaak aangevallen als "afgoderij

FUNCTIES, DEUGDEN, GESCHENKEN EN DIENSTEN jophiel ARGÁNGEL

Sommige occultisten geloven dat Jophiel is de aartsengel die energie brug tussen de verschillende niveaus en dimensies van de geestelijke werkelijkheid omgaat, waardoor niet alleen de efficiëntie van de communicatie tussen engelen en mensen, maar ook een communicatieproces tussen twee of meer wezens level heterogeniteit huidige plannen en energie niveaus die hun respectieve voorraad zien, hoewel, verre van beperkt tot de hierboven, de rol van energie bruggen bus manager kunt of faciliteert een spiritueel wezen vastbesloten om te reizen naar een ander vliegtuig of dimensie als optreedt, bijvoorbeeld in een stervormig.

Jophiel wordt geassocieerd met deugden als wijsheid, verlichting, intelligentie, openheid en vrijheid die afkomstig is van de ontbinding van onwetendheid, de vergeestelijking van de geest en innerlijke bevrijding uit de slavernij die in de geest.

Jophiel kunnen geestelijke gaven van wijsheid, verlichting, mentale helderheid, het verlangen naar kennis, diepe reflectie, introspectie, zelfkennis leidt tot de vrijlating van de bekrompenheid en vooroordelen, vrijheid van trots, inspiratie schenken (vooral filosofische en artistieke inspiratie), de verbinding met het Hoger Zelf, de toegang tot diepere niveaus van bewustzijn en spirituele, heraansluiting tussen afzonderlijke delen van de ziel, de verbinding tussen de zevende chakra en de chakra's extracorporale bestaan ​​boven hoofd en laat nieuw bewustzijn van spirituele rijken, en tenslotte, visioenen.

Daarom, onder andere, kan hij zich wenden tot wanneer we moeten helderheid van geest om te studeren of pass examens, of, als op het niveau van belangrijke kwesties, kunnen we bellen als we in existentiële crises in periodes van grote filosofische vragen met een resolutie vereist onze geest die op volle kracht en wijsheid niet fout toe met gedraaide drogredenen en abstracties.

VERTEGENWOORDIGING:

De meest voorkomende voorstelling is die van een aartsengel met gouden kleren, een vurig zwaard in de ene hand en een boek in de andere: het goud van de jurk vertegenwoordigt wijsheid, verlichting en heiligheid, het zwaard [11] verwijst naar de boomverzorging het leven en het boek vertegenwoordigt kennis.

Een andere vertegenwoordiging, gekoppeld aan de interpretatie van zijn naam als "Beauty of God", zet het met pauwenveren, symbool van de schoonheid en de kracht die de kennis van God krijgt. Maar er is ook een uiterst belangrijk en esoterische in deze voorstelling: de meervoudige ogen aanwezig in pauwenveren. En het oog verwijst naar de waarneming en staat derhalve het bewustzijn op deze wijze het grote aantal ogen is de alomtegenwoordigheid van bewustzijn die Jofiel heeft.

AANVULLENDE GEGEVENS LIJST:

Weekdag: maandag

Dag van het evenement: 29 september

Kleur: Geel-Goud (kleur van je vibratie)

Ray: Geel

Chakra: Zevende

Een retraite: Jophiel is om het luchtruim dat is op de vlakten van centraal China dit is het deel dat is ten zuiden van de Grote Muur in de buurt Lanchow terugtrekken: daar, op het etherische niveau, vaak intens gemanifesteerd energie.

Jophiel Archangel

Originele naam: Jophiel

Dag in zijn eer: maandag

Uw kleuren: geel en goud

Fosters: Hit om de twijfels, kennis en welsprekendheid.

Het helpen van mensen kan worden begrepen in vrede en harmonie.

Boodschapper van geheimen van het hart.

Kaarsen: geel materiële en geestelijke vooruitgang. Oranje voor sociale acceptatie

 

Oh! Wijs, stralend, schitterend,

Geliefde Aartsengel Jophiel, onze geest

en harten zijn fervente te dringen

doolhoven ondoorgrondelijk, mysterieus

de sublieme wetenschap van het begrijpen van de

goddelijkheid, de kracht, de geest van

Here God die ons geschapen, die ons begeleidt

en houdt ons van de wieg tot de kist.

U, Geliefde Aartsengel Jophiel, verlicht

ons pad met het licht van de eeuwige

wijsheid, verlos ons van de dreiging van de twijfel

en onbegrip, voedt onze geest met

onmisbare aandeel wijsheid die we

verzekering leidt naar het paradijs beloofd aan de rechtvaardigen.

Amen.

 

De Aartsengel Jophiel, een van de zeven aartsengelen die in de aanwezigheid van God van de Schepping. Zijn bescherming wordt ingeroepen in tijden dat we nodig hebben mentale helderheid, verlichting en stabiliteit.

 
 

De Aartsengel Samuel:

Chamuel, wiens naam betekent 'Hij die God ziet "of" Hij die God zoekt "is de engel van liefde. Hij helpt mensen depressief door eenzaamheid of verdriet en bevordert de menselijke dankbaarheid aan God en onvoorwaardelijke liefde en onbaatzuchtige. Ze zeggen dat, van alle aartsengelen, hij is de meest zoete en liefdevolle.

Chamuel is een van de zeven grote aartsengelen of "prinsen van de kerk ', hij is de Aartsengel van Liefde en is verantwoordelijk voor de bescherming en bevordering bonding onvoorwaardelijke liefde naar anderen, evenals toewijding, dankbaarheid en liefde aan God. Chamuel vertegenwoordigt schoonheid bereikt door het bereiken en expressie van de zuiverheid van de liefde. Er wordt aangenomen dat hij is de liefste en de zorg van de aartsengelen, wordt hun aanwezigheid gemanifesteerd als de beroemde "vlinders in de buik", of als een soort bestraling energie in het hart, en, ook, wordt er gezegd dat deze aartsengel levert haar ondersteuning voor mensen die lijden aan liefdesverdriet en eenzaamheid. Voor de rol die wordt toegekend, Chamuel is de aartsengel geassocieerd met de planeet Venus.

Zijn naam betekent 'Hij die God ziet "," Hij die God zoekt ", of" Help en macht van God. " Ondanks dat, zijn er vele namen verbonden aan deze Archangel: Camael, Camiel, Camiul, Cancel, Jahoel, Kemuël Seraphiel, Samuel, Samuel, Haniel, Anael ... Wat betreft de betekenis van zijn naam spread, dat is "The dat God ziet ", heeft deze mystieke uitleg volgt: Jezus zei:" Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien "(Matteüs 05:08) Nu, de apostel Johannes zei dat" God is liefde, en wie blijft in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem "(1 Johannes 4:16), dus, zijnde de Aartsengel Chamuel personaliseren van de liefde, het is duidelijk dat zijn hart is vol van liefde, vooral liefde voor God, verlaten kant en de liefde van de wereld en alles wat tegengesteld is aan liefde van God, evenals het weggooien van de haat en al die dingen die tegengesteld zijn aan de liefde, want anders zou de aartsengel die de mor past zijn : dan, in het kort, het gebeurt dat Chamuel, vol van liefde, vol van de aanwezigheid van God en kan zowel binnen zien, want het is vol van zijn aanwezigheid, als extern, in zoverre dat het vrij wat hem zou verhinderen, als hem zou verhinderen wat is, in wezen, dat die tegengesteld is aan de liefde.

 

DEUGDEN, GESCHENKEN EN DIENSTEN Chamuel ARGÁNGEL

Chamuel wordt vooral geassocieerd met de deugden van onvoorwaardelijke liefde voor God en de naaste, om toewijding en dankbaarheid aan God, waardering en respect voor het leven, zoetheid, tederheid, genegenheid, verdraagzaamheid, zelfacceptatie, de mededogen, barmhartigheid, liefde en schoonheid.

De geschenken kunnen worden gegeven als volgt:

vul ons met liefde, te ontdoen van wrok, bitterheid en haat, te ontdoen van de bitterheid, ons te helpen met ons gebrek aan eigenwaarde, help ons te verplaatsen van verlangen-passie om onvoorwaardelijke liefde en onbaatzuchtige hulp bij haten of jaloers iemand, zich te ontdoen van eenzaamheid, ons meer genereus, lief, meelevend, etc..

We kunnen Chamuel services vragen wanneer:

(1) zijn we depressief omdat we geen vrienden of omdat iemand je liefde ons negeert en / of veracht (2) we willen dat onze zielsverwant te verschijnen in ons leven, (3) we zijn ver van God voor alle haat, woede en wrok die we hebben opgebouwd, (4) een baan wilt, (5) wij herstellen van een verloren voorwerp, (6) we willen stoppen met haten onze vijanden, (7) We willen iemand die is vol van helpen slechte gevoelens, (8) hebben we een bitterheid die niet gaan met alles wat in deze wereld (psychologen, psychiaters, vermaak, hobby's, enz.), (9) moeten we het gevoel van eigenwaarde, (10) dat we dit of dat willen onze verbeterde binding, ( 11) wil stoppen met jaloers zijn, (12) en ga zo maar door ...

VERTEGENWOORDIGING:

Met deze aartsengel is er weinig consensus over hoe te vertegenwoordigen, al dat meestal niet de kleur van de jurk: roze, kleur symboliseert voornamelijk goddelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde. Het wordt soms afgeschilderd als een kind, zinspelend op zijn zoetheid en tederheid kenmerken. Verder is symboliseerde een soort van Cupido, hoewel dit eerder het product van een cultureel syncretisme tussen de angelology en Griekse mythen.

AANVULLENDE GEGEVENS LIJST:

Dag van de week: dinsdag, hoewel de meest gunstige dag om het te roepen (ongeacht of ze vallen dinsdag) is 14 februari, Valentijnsdag

Kleur: Roze

Ray: Pink

Chakra: Vierde

 

Aartsengel Chamuel

Originele Naam: Shamuel

Dag in zijn eer: dinsdag

Kleuren: PINK - ORANJE

Fosters: Bescherming tegen jaloezie en afgunst. Helpen om oude wrok te overwinnen. Beschermen liefhebbers.

Trekt geestelijke rijkdom.

Kaarsen: White voor bescherming. Roos voor liefde.

 

gebed

Lieve Aartsengel Chamuel

Ik hou van jullie en zegen jullie. En ik bid

Ik houd verzegeld in een

roze vlam pilaar van liefde en

aanbid God tot u te maken

besmettelijk leven I

contact vandaag en voor eeuwig.

Dank je wel!

Amen.

De Aartsengel Chamuel biedt ondersteuning aan die mensen die alleen zijn en behoefte hebben aan liefde en respect. Mededogen neemt mensen te ontmoeten en vrede. Beschermt tegen jaloezie en elimineert alle gevoel van bitterheid.

 

 

'