Wat zijn energetische gaves?

 

In tegenstelling tot de passieve gaves zoals helderziendheid en andere helderheden, zijn de energetische gaves actieve gaves, omdat er hierbij gewerkt wordt met energieën en krachten. Het meest bekende voorbeeld hierbij is reiki, maar er zijn ook andere energetische gaves zoals magnetiseren en werken met gedachtenkracht. Ook zijn er mensen die hun eigen pijn kunnen wegnemen door goed te concentreren op die plek. Hier is nog niets van bekend. Ook zijn er nog andere, maar die zijn momenteel nog niet bekend. Een ander woord voor energetische gaves is 'healen'.

De energie die bij deze mogelijkheden gebruikt wordt is meestal kosmisch van aard. De persoon die de mogelijkheid beoefent is slechts het doorgeefluik van de energie die uit de kosmos komt, het kanaal om de energie door te laten stromen. Om met deze kosmische energie te kunnen werken moet je er aan toe zijn.


Wanneer een mens kwalen gaat vertonen heeft dit ergens haar oorsprong. Iedere ziekte, kwaal of aandoening komt ergens vandaan. Ieder gevolg heeft ergens een oorzaak. Wat veel gebeurt bij het werken met deze energieën, is dat alleen het gevolg wordt opgelost en niet de oorzaak. Wanneer de oorzaak niet wordt weggenomen kan de persoon de kwaal nog een keer krijgen, het is dan slechts een tijdelijke oplossing en geen permanente.

In dit voorbeeld kan iemand magnetiseren en aanvoelen of de persoon hoofdpijn heeft. Als de persoon geen hoofdpijn meer voelt en een aspirine heeft ingenomen, kan de voelend persoon de pijn nog voelen. De persoon die de aspirine ingenomen heeft heeft zichzelf als het ware verlamt en voelt de pijn niet meer, terwijl de pijn er nog wel zit. De magnetiseur kan de pijn wegnemen, maar de oorzaak van de pijn bestaat nog steeds.Welke mogelijkheden zijn er?

· Reiki

· Magnetiseren

· Handoplegging

· Gedachtenkracht· Reiki

De persoon, die de ander behandelt, heeft van zijn of haar reikimaster symbolen doorgekregen, waarmee de persoon de kosmische kracht kan doorgeeft aan de persoon die het nodig heeft. De persoon die het doorkrijgt is het hulpmiddel. Reiki is te gebruiken voor veel dingen, maar niet alles. Aan de persoon die reiki krijgt wordt dus kosmische kracht toegevoegd.· Magnetiseren

Hierbij wordt de hand op afstand van het lichaam gehouden bij het lichaamsdeel dat de energie nodig heeft. Door het magnetiseren wordt er kosmische energie gegeven aan de persoon die het nodig heeft. Aan de persoon wordt dus kosmische energie toegevoegd.· Handoplegging

Reiki wordt ook wel handoplegging genoemd maar is het niet. Bij reiki wordt er alleen kosmische kracht gegeven terwijl bij handoplegging zowel kosmische kracht als kosmische energie wordt gegeven aan de persoon.