Wat is helderhorendheid?

Andere namen: paranormaal horen, helder horen, helderhorend

Helderhoren is het horen van geluid dat niet hoorbaar is voor de normale mens. Het is een geluid dat buiten het normale geluidsspectrum valt. Het zijn geen hogere of lagere tonen, maar ander soortige tonen. Iemand die helderhorend is kan dit opvangen. Het lijkt soms wel alsof het wordt ingefluisterd. Het hoeft niet altijd in de oren te zijn. Het komt ook voor dat het in jezelf gehoord wordt.

Iemand die helderhorend is, hoort vaak maar een deel of enkele van de onderstaande mogelijkheden van het paranormaal horen.

Welke mogelijkheden zijn er?

· Doorkrijgen door middel van entiteiten

· Gedachtes horen (telepathie, gedachte lezen)

· Innerlijk horen

· Communiceren met bomen

· Geluidsexpressie

· Andere?

· Doorkrijgen door middel van entiteiten

Rond (bijna) iedereen bevinden zich meerdere entiteiten. Deze helpen de persoon in kwestie en kunnen hem raad geven wanneer de persoon het kan horen. In deze wereld bevinden zich niet alleen welwillende entiteiten, ook kwaadwillende entiteiten bestaan er en die kunnen het verkeerde met je voor hebben en het verkeerde adviseren. Het is dus belangrijk om heel erg dicht bij jezelf te blijven en te evalueren wat er geadviseerd wordt. Wanneer een persoon ervaring heeft met het horen van geesten kan die een onderscheid maken tussen de kwaadwillende en goedwillende entiteiten.

Soms komen er wel eens (bv) entiteiten eventjes op bezoek en kunnen je dan gedag zeggen en je aandacht vragen door je naam te roepen. Iemand die z'n naam hoort weet dan dat die eventjes bezoek heeft en er iemand kijkje komt nemen.


· Gedachtes horen (telepathie, gedachte lezen)

Het is zeldzaam, maar sommige mensen kunnen de gedachtes horen van andere mensen. Meestal is dit een dierbare of een naaste waarmee men een persoonlijke band heeft. Je hoort in je hoofd wat een ander denkt, het lijkt misschien alsof je het met je oren hoort, maar het zit echt in je hoofd. De eerste keer zal er afgevraagd worden wat die ander zei, maar die ander zegt niets gezegd te hebben. Voor het opvangen van gedachtes speelt afstand geen rol.


· Innerlijk horen ~~~~ uit je diepste binnenste

Andere mensen horen niet buiten de persoon, maar luisteren in zichzelf. Het verschil met helderwetendheid is in deze de bron van waar het vandaan komt. Bij helderwetendheid krijgt de persoon de informatie binnen vanuit een kosmische bron, terwijl het hier uit een innerlijke bron komt. De persoon gaat in zichzelf, bij het eigen innerlijke te rade hoe iets zit. Het is hierbij van wezenlijk belang dat de persoon zijn of haar eigen innerlijke vrij kan laten spreken zonder beïnvloedingen van de wil en het ego dat de persoon kan hebben.


· Communiceren met bomen

Er zijn mensen die met bomen communiceren. Dit lijkt enigszins op innerlijk horen, maar hier ligt het verschil dat je niet met je binnenste communiceert, maar met een boom buiten jouw. Wanneer je communiceert, maak je contact met het bewustzijn van de boom. je hoort dan de boom in je hoofd en niet in je oren. Je vertaalt het dan zelf in woorden. Alle bomen hebben een individualiteit, maar tegelijkertijd maken ze deel uit van een collectief bewustzijn. Verschillende bomen hebben verschillende karakters. Behalve met bomen kan men ook met planten communiceren.


· Geluidsexpressie

Hierbij hoort de persoon de stem van iemand anders en kan uit deze stem dingen herleiden. Wanneer iemand praat stopt de persoon er onbewust een heleboel emoties en energieën van zichzelf in. Wanneer de persoon bijvoorbeeld verbeelding heeft wordt dit ook meegegeven in de stem van die persoon. Door de stem draagt de persoon zijn verbeelding dan uit. Dit is het geval bij ieder gevoel en iedere karaktertrek. Ook wanneer de persoon liegt kan de andere persoon dit horen in de stem. De energie van het liegen wordt meegedragen in de stem en opgevangen in het oor. Deze energie vertaalt zich dan in het weten dat de andere persoon liegt. Het is ook mogelijk dat iemand juist hoort dat een persoon de waarheid spreekt (omdat de liegende-energie afwezig is in de stem). Met het luisteren naar de expressie (uiting) in het geluid, kan er meer uit de stem gehaald worden. Je hoort een stem en aan de hand van die stem kun je beschrijven hoe de persoon in elkaar zit.

Door de kracht van de gedachte communiceren Gidsen met de mediums. Zij brengen door telepathie de woorden naar een medium over. Die vangt dit op in zijn ziel, zeg maar zijn astrale hersenen en vormt de woorden om in de taal die voor hem begrijpelijk is. Dus als het ene medium het begrip “dokter” gebruikt, zal het andere medium het vertalen in het begrip “arts”. Er is geen taalbarrière dus of het nu een Nederlands, Duits of Engels medium betreft, zij kunnen Gidsen verstaan en hun ziel vertaalt het in de taal die door hun begrepen wordt. Er wordt vaak, zo niet altijd, gewerkt met een medium waarmee men samen een leven gedeeld heeft. Met andere woorden, Gidsen kunnen het medium doorgeven wat hun kenbaar willen maken op een manier die door het medium te hanteren is.Er is voor een medium een versschil tussen het horen van zijn Gids en het horen van een overgegane ziel. Een overgegane ziel zal altijd een boodschap geven die voor de stoffelijke mens een bevestiging is van de persoon die spreekt, een herkenbare bevestiging. Het medium krijgt verder van zijn Gids de aanwijzingen die nodig zijn om functioneel te kunnen werken.